Pla Comarcal

Pla Comarcal de la Gent Gran

L’elaboració del I Pla Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat suposa un important avenç social per la comarca per diversos motius. En primer lloc, plasma el treball realitzat i les reivindicacions del Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat. Aquest òrgan participatiu va néixer a l’any 1995 amb l’objectiu d’articular públicament les demandes de la gent gran de la comarca. Des de llavors fins ara, el Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat ha estat un espai de deliberació i de reivindicació per la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

En segon lloc, aquest Pla Comarcal és un document de reconeixement a les dones i els homes que han participat en el Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat, que han aportat les seves opinions i han treballat pel benestar social, no solament de la gent gran, sinó de la ciutadania en general.

En tercer lloc, el Pla Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat estableix les bases d’actuació per als propers anys, concreta els objectius generals i específics a realitzar i proporciona un marc de referència per orientar els plans de treball anuals del Consell de la Gent Gran. En definitiva, és una eina d’ajuda per filar més prim, per no perdre mai de vista quins són els principis rectors del Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat i per desenvolupar línies d’actuació específiques per complir aquests objectius.

El Pla Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat vol donar una nova empenta a les polítiques públiques dirigides a l’envelliment actiu, vol generar sinergies entre els agents socials, econòmics i polítics que es dediquen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. No serà fins la implicació de tothom que s’aconseguirà veritablement construir una xarxa que executi actuacions transversals per a l’envelliment actiu. Aquest pla assumeix l’envelliment com una qüestió global, de totes les generacions. Per aconseguir un envelliment digne s’han de potenciar actuacions dirigides a la prevenció, a estimular pràctiques saludables que incentivin l’arribada a la vellesa en les millors condicions possibles.

L’envelliment no és sinònim de mala salut o de falta de capacitats o de dependència, l’envelliment és un procés individual que obre noves oportunitats i reptes per cada persona. Aquest pla vol contribuir a eradicar els estereotips negatius que hi ha sobre la vellesa, tot promovent una visió proactica de la gent gran com a persones que han contribuït i continuen fent-lo.

Accediu al document íntegre del Pla Comarcal.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte