Informació sobre el buidat del llac del Parc Torreblanca

BUIDAT DEL LLAC DE TORREBLANCA, Maig 2018

A finals del mes d’abril del 2018, i després d’un període de pluges alternades amb altes temperatures, es detecta la proliferació d’algues filamentoses en la superfície del llac. Com a primeres mesures preses, previ a decidir si realitzar el buidat total del llac, es duen a terme:

 • Retirada diària d’algues en superfície
 • Presa de mostra i analítica de l’aigua

Veient la no viabilitat de controlar les algues en superfície mitjançant neteja, el col·lapse del sistema d’aspiració de bombes i tenint present que l’últim buidat del llac va ser al 2011 (sent recomanat que llacs d’aquestes dimensions es renovin en un període màxim de 5 anys) es decideix procedir el buidat i renovació del llac per també així evitar posar en risc la fauna existent. Es contempla

 • BUIDAT DEL LLAC:
 • L’aprofitament dels primers centímetres de columna d’aigua per a reg de la vegetació del parc, mitjançant mànegues i bombes d’impulsió. S’inicia a 14/5/2018 el reg preveient la seva durada fins el divendres 1/6/2018, evitant arribar a aspirar sediment del fons del llac.
 • Evacuació a xarxa de sanejament dels últims centímetres d’aigua, en contacte amb el sediment del fons del llac, per tal de facilitar l’evacuació posterior d’aquests últims.
 • Estant previst iniciar el dilluns dia 4/6/2018 la captura i gestió de la fauna, es procedirà a l’apilament del sediment del fons del llac en saques (big-bags aplegats dins del llac) per tal de que es deshidrati i sigui evacuat a planta autoritzada per a aquest residu. S’estima la durada d’aquesta tasca d’un parell de setmanes, fins al 15 de juny. Restem pendents de donar destí a aquest residu per a la seva revalorització, intentant optar per que sigui material base de compostatge en alguna planta especialitzada i evitar abocador o xarxa de sanejament.
 • Es farà una neteja i inspecció del vas evitant neteja al 100% de les parets, segons el ‘Protocol de gestió de les làmines d'aigua de la xarxa de parcs metropolitans’ (disponible a la web AMB)
 • Emplenat posterior, amb una durada prevista de 4 setmanes i un volum total de 4.500m3. (el llac te una superfície total de 2.814m2 i una fondària de 1,60m)

Data prevista per tenir el llac ple i visitable: setmana del 9 de juliol

 • GESTIÓ DE LA FAUNA:
 • A coordinar amb el buidat del vas per tal de que sigui viable la captura
  • Previsió: 4 i 5 de juny
 • Contempla:
  • Captura i retirada de la fauna exòtica invasora (exemple: tortugues Trachemys scripta, peixos Cyprinus carpio i cranc americà) donant compliment al RD 630/2013.
  • Captura i gestió de la fauna exòtica no catalogada com invasora (altres espècies de peixos i tortugues aquàtiques no llistats al RD 630/2013).

Es realitzarà per part de UTE Singulars, empresa mantenedora, en col·laboració amb Galanthus, empresa especialitzada en gestió de fauna.

 • MILLORA DEL SISTEMA D’ASPIRACIÓ:
 • Un cop buit el llac d’aigua i sediments, es modificarà la cota del punt d’aspiració per a donar més marge de sedimentació en futurs buidats, ampliant així mateix la superfície d’aspiració.

Durant la realització de les feines, i com a mesura de seguretat, es tancaran amb tanca revisa d’obra els diferents accessos al llac (des del roserar i des de l’eix central) i el perímetre superior amb la plaça central. Es col·locaran cartells informatius de ‘Disculpeu les molèsties. Feines de Manteniment del Llac’

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte