Finalitza la campanya de visites a les activitats de lleure al Baix Llobregat

El Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat ha finalitzat la campanya de visites a les activitats de lleure subjectes al compliment del decret 267/2016.
Aquest nou decret regula activitats d’educació en el lleure en què participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya: les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes, i qualsevol activitat assimilable.
A diferència de l’anterior decret, en aquest s’hi inclouen tres nous tipus d’activitats: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme només en èpoques de vacances escolars. Es tracta d’activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d'educació en el lleure i que no són pràctiques esportives habituals, com ara les competicions, els entrenaments, les jornades de tecnificació i la formació de tècnics d'esport.

A la Comarca del Baix Llobregat es compta amb una llarga tradició en activitats d’educació en el lleure, que contribueix de forma notable al creixement integral d'infants i joves, així com a la creació d'una societat més responsable i compromesa. Aquest darrer estiu, entre el juny i el setembre s’han notificat a la comarca 414 casals de vacances, 174 casals esportius, 12 colònies, 5 acampades, 2 camps de treball, 1 campus esportiu amb pernoctació i 2 rutes.

Le visites són una competència delegada de la Generalitat de Catalunya als Consells Comarcals, i que en el cas del Baix Llobregat s’exerceix mitjançant el seu Servei Comarcal de Joventut.
 
Els objectius de les visites, per tant, són fer les recomanacions necessàries que garanteixin el compliment real del nou decret 267/2016 per tal de vetllar per la qualitat pedagògica, la seguretat i la integritat física de les persones participants i el respecte al medi natural que les acull. D’altra banda, es verifica si s’ha notificat l’activitat, si es compleix  la ràtio de dirigents vers les persones participants, si es disposa de la documentació requerida (autoritzacions, fitxes de salut dels menors, etc.), si els professionals són titulats en educació en el lleure, si s’ha contractat les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil, entre d’altres aspectes.

Per organitzar activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys La  Direcció General de Joventut edita cada any una publicació, a l’abast de tothom, que es diu  Anem Preparats on ofereix una sèrie de consells i recomanacions, especialment en matèria de prevenció i salut, i les normatives vigents.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte