Com complimentar-la

Guia en pdf  "Com complimentar la sol.licitud"

Guía en pdf  "Como cumplimentar la solicitud"

Preguntes freqüents

El termini de presentació de sol·licituds, és del 15 de maig al 29 de maig de 2023  de manera telemàtica des de la pàgina web www.elbaixllobregat.cat.

 
Estar matriculat/da o pre-matriculat/da en un centre educatiu de la Comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics.
Alumnat de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador escolar.
No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar.
No superar el llindar econòmic establert en la convocatòria.
No estar en acolliment residencial (CRAE).
 
 
No, en la mateixa sol·licitud s'han d'indicar tots els fills/es pels quals demana l’ajut.
En cas de nova sol·licitud o si s'han produït canvis en la unitat familiar, si serà necessari adjuntar la documentació que es requereix a la sol·licitud.
 

Pots tramitar-la des d’un mòbil, un ordinador o una tauleta.  Tens a la teva disposició una guia detallada en la pàgina web del Consell Comarcal, www.elbaixllobregat.cat.

Un cop emplenada i revisada la sol·licitud, envieu la sol·licitud i automàticament quedarà registrada, però el tràmit no està finalitzat encara. Rebràs un missatge en el teu correu electrònic amb una còpia de la sol·licitud que has presentat. Obriu el correu i cliqueu en la pantalla on indica, accedir al document.
En el número de mòbil que heu indicat amb anterioritat rebreu un missatge de text amb un codi (pot trigar un minut).
Introduïu aquest codi en el correu i apareixerà una pantalla per signar.

En cas de divorci o separació legal dels progenitors/es, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el/la nou/va cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

Si s'està en tràmit de separació, serà necessari acreditar la situació amb un document com les mesures provisionals prèvies a la demanda de divorci, i/o conveni de separació o similar.

Descuidar-se d’introduir algun membre de la unitat familiar en la sol·licitud.
No indicar la pensió d’aliments ni adjuntar el conveni regulador.
Indicar incorrectament el número d’IDALU. (identificador de l'alumne/a).
No adjuntar la documentació requerida en cas de sol·licitud nova, o canvi de situació.
Totes aquestes incidències retarden el tràmit.

Quan facis la renovació de la sol·licitud 2023-2024 o nova sol·licitud 2023-2024, no caldrà que tornis a adjuntar la documentació de DNI, NIE, conveni de separació, volant de convivència col·lectiu...., si ja es va presentar correctament en la convocatòria anterior 2022-2023 i no ha variat, ja que s'entendrà vàlida i vigent. En la resta de casos serà necessari adjuntar la documentació requerida a la sol·licitud (sigui renovació o nova sol·licitud).

En el cas que només sol·liciti l’ajut un/a dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant amb la unitat familiar amb la qual convisqui i en cas d’atorgament només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador. Encara que no convisquin, es consideraran membres de la unitat familiar els dos progenitors/es i els fills/filles comunes d’aquests.

En el cas que només sol·liciti l'ajut un/a dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant amb la unitat familiar amb la qual convisqui i en cas d'atorgament només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni de separació

A principis de setembre es podrà consultar la informació mitjançant: els centres educatius, el cercador d'ajuts de la pàgina web www.elbaixllobregat.cat, i en el tauler electrònic del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

  • Al web del Consell Comarcal del Baix Llobregat;www.elbaixllobregat.cat  disposarà de tota la informació.
  • Al telèfon 93 685 24 00 de dilluns a divendres 9:00  a 13:00 hores.
  • En el teu centre escolar.
  • En el teu ajuntament

PDF- Preguntes freqüents.

PDF- Preguntas frecuentes.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte