Ajuts de Menjador Escolar

Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. 

Qui pot demanar un ajut individual de menjador escolar?

Els ajuts de menjador escolar estan adreçats a l’alumnat de centres sufragats amb fons públics de la Comarca del Baix Llobregat, de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria que tenen necessitats socioeconòmiques i/o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar,  al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.

DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics 

Convocatòria d'Ajuts Individuals de Menjador 2020-2021

Com aportar la documentació requerida en cas de requeriment per manca d'un membre de la unitat familiar  o per l'autorització de la consulta de dades.

Es podrà presentar en el seu ajuntament o en el Consell Comarcal del Baix Llobregat fins al 15 d'octubre.

Com demanar una revissió d'una sol·licitud denegada 

Es podrà presentar en el seu ajuntament o en el Consell Comarcal del Baix Llobregat fins al 15 d'octubre.

Noves sol·licituds a partir de setembre de 2020:

Alumnat de nova matrícula:

  • Sol·licitud d'ajut de menjador 2020-2021, adjuntant copia DNI/NIF de la unitat familiar, volant de convivència, còpia de l'acreditació de l'ajut d’habitatge 2019, si s'escau, i conveni regulador en cas de separació.
  • Les sol·licituds es presentaran al centre escolar.

Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada amb posterioritat a la finalització del termini ordinari de presentació. Es preveuen com a supòsits de variacions significatives: defuncions, privació de llibertat, abandonament d’un progenitor/a, embargament ...               

  • Sol·licitud d'ajut de menjador 2020-2021, adjuntant copia DNI/NIF de la unitat familiar, volant de convivència, còpia de l'acreditació de l'ajut d’habitatge 2019, si  s'escau, i conveni regulador en cas de separació.
  • Documentació justificativa del canvi de situació.
  • Les sol·licituds es presentaran al centre escolar.

 

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte