Massa salarial personal laboral

ANY 2018

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària celebrada en data 22 de desembre de 2017, va aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat i del seu organisme autònom, d’acord amb el següent detall; el que es fa públic en compliment del que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT

3.138.437,83 €

ANY 2017

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària celebrada en data 30 de gener de 2017, va aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat, d’acord amb el següent detall; el que es fa públic en compliment del que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT

2.921.888,41 €

ANY 2016

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària celebrada en data 21 de desembre de 2015, va aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat i del seu organisme autònom, d’acord amb el següent detall; el que es fa públic en compliment del que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT

1.427.063,43 €

PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX LLOBREGAT

1.231.429,48 €

Aquest acord s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7056 de data 10 de febrer de 2016.

ANY 2015

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària celebrada en data 15 de desembre de 2014, va aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat i del seu organisme autònom, d’acord amb el següent detall; el que es fa públic en compliment del que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT

1.419.813,10 €

PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX LLOBREGAT

1.211.272,7 €

Aquest acord s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6802 de data 3 de febrer de 2015.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte