Bases 11a edició

11a Edició del Premi Literari Delta - Concurs de Narrativa escrita per dones

Presentació

El Baix Llobregat té una llarga trajectòria en el desenvolupament de polítiques d’igualtat de gènere, encaminades a eliminar les desigualtats que encara avui persisteixen entre dones i homes. Ajuntaments i Consell Comarcal demostren des de fa molts anys el seu compromís amb la igualtat real, liderant iniciatives i projectes en els diferents àmbits de desigualtat, i l’àmbit literari no és una excepció.

Actualment, com en tots els àmbits de la societat, les escriptores tenen menys visibilitat, estan menys reconegudes i per tant reben menys reconeixements. Per aquest motiu l’any 2001, alguns ajuntaments de la comarca van unir esforços per organitzar el Premi Literari Delta, de narrativa escrita per dones, un premi que tenia l’objectiu d’empoderar a les dones escriptores, visibilitzar-les i oferir l’oportunitat a les noves creadores de donar a conèixer la seva obra.

A més a més, el Premi Literari Delta contempla també la realització de tallers d’escriptura per a dones a tots els municipis participants, espais d’expressió, de socialització, de creació i d’aprenentatge, que contribueixen a posar en valor l’obra literària de les dones, i que les encoratgen a desenvolupar els seus potencials creatius a través de l’escriptura.

L'onzena edició del Premi Literari Delta de narrativa escrita per dones es posa en marxa gràcies a la col·laboració de 16 ajuntaments del Baix Llobregat i el Consell Comarcal, amb una imatge renovada però amb el mateix esperit: visibilitzar, donar a conèixer i fer reconeixement públic de les obres literàries realitzades per dones.

Bases del Concurs (Bases PDF Cat) (Bases PDF Cast)

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, i els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Viladecans amb la col·laboració de les biblioteques municipals i amb el suport del Consell de les Dones del Baix Llobregat i de la Diputació de Barcelona, convoquen la 11a Edició del PREMI LITERARI DELTA, CONCURS DE NARRATIVA ESCRITA PER DONES.

1. PARTICIPANTS

Les dones que vulguin participar en el concurs han de complir les condicions següents:

1. Les dones participants han de ser majors d’edat.

2. Les participants no poden haver estat guanyadores d’edicions anteriors d’aquest premi.

2. JURAT

El jurat està integrat per:

 • La consellera de Feminismes, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos Núñez, i la regidora de Polítiques de Gènere i Igualtat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, Alicia Murciano Zurita, que actuaran com a presidentes del jurat.
 • M. Àngels Cabré Castells, escriptora i crítica literària, directora de l'Observatori Cultural de Gènere.
 • Gemma Ruiz Palà, periodista i escriptora.
 • Carme Jiménez Huerta, filòloga i escriptora.
 • Joana Sánchez Llorca (Jo Alexander), escriptora.
 • Carme Verdoy Torra, periodista.
 • Conxita Solans Roda, historiadora, escriptora i guanyadora de la darrera edició.
 • M. Luz Retuerta Jiménez, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.
 • Cèlia Cañellas i Julià, historiadora.
 • Secretaria Tècnica del Consell de Dones, que actuarà com a Secretaria del jurat.

La decisió serà inapel·lable.

3. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ

La concessió s’efectua mitjançant concurrència competitiva. Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 30 dies des de la seva publicació a BOPB, no s’han presentat al·legacions.

La selecció es farà segons es detalla a continuació:

 • El tema de les obres és lliure i poden ser escrites en català o en castellà.
 • Cada autora podrà presentar només una obra.
 • Les obres han d'estar escrites incorporant la perspectiva feminista i l’ús de llenguatge inclusiu. Es valoraran les obres que posin en valor la visibilitat de les dones en la societat actual o en el decurs de la història de la humanitat.
 • Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.
 • Les obres només poden contenir text.
 • Les obres s’han de presentar en suport informàtic (llapis de memòria) i una única còpia en paper. Han de tenir una extensió de 80 a 200 pàgines, escrites en DIN A4 i cada pàgina ha de tenir 32 línies, lletra Arial 12 i interlineat d’1,5.
 • La còpia de l’obra, així com el suport informàtic (llapis de memòria), s’han de presentar presencialment o per correu administratiu, al Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc Torreblanca, CN-340, 08980, Sant Feliu de Llobregat, dins d’un sobre tancat i sense nom. Dins del sobre, n’hi haurà un altre (la plica) amb les dades personals (fotocòpia del DNI, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, lloc de residència i títol de l’obra). Tant al llapis de memòria com en tots els sobres hi ha de constar el títol de l’obra i el text: PREMI DELTA 2021-2022.
 • El termini de presentació s’iniciarà a partir de la publicació d’aquestes bases i finalitzarà, improrrogablement, a les 14.00 hores del divendres 24 de setembre de 2021. El veredicte es farà públic en l’acte de lliurament dels premis, que se celebrarà a Sant Just Desvern el 30 de novembre. L’autora premiada haurà de comparèixer obligatòriament a l’acte o bé designar algun/a representant que tingui coneixement profund de la seva obra i en pugui participar activament.

4. PREMIS

Els premis són:

 • Obra guanyadora: 3.000 euros i edició de l’obra en paper i digital.
 • Obra finalista: 1.000 euros i edició de l’obra digital.

5. DRETS D’AUTORA

El comitè organitzador es reserva tots els drets de la primera edició sense límits geogràfics ni temporals, i també els de l’explotació digital de l’obra.

El comitè organitzador publicarà l’obra guanyadora i es reserva el dret de correcció d’estil i de llenguatge sexista en cas necessari.

Els originals de les obres guanyadores quedaran a disposició del comitè organitzador.

La resta d’obres estaran a disposició de les autores durant un termini màxim de dos mesos a partir de la data de lliurament dels premis. Si transcorregut aquest termini, les autores no han recollit les seves obres, aquestes seran destruïdes.

6. DISPOSICIONS ADDICIONALS

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol incidència no prevista la resoldrà el jurat.

Es recomana registrar l’obra al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, segons el RDL 1/1996, de 12 d’abril.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte