Autorització per a la captació i difusió de la imatge

L'acceptació d'aquesta autorització implica prestar el consentiment exprés e inequívoc al Consell Comarcal del Baix Llobregat per:

  •  La captació de la meva imatge, o de la persona que represento
  •  La posterior difusió d’aquesta imatge en Web pròpies del Consell Comarcal, en xarxes socials, en revistes, publicacions, exposicions i en qualsevol altre medi per part de l’entitat autoritzada.

Tot això de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, amb relació a allò establert en la normativa de Protecció de dades de caràcter personal.

I essent coneixedor/a que aquestes dades són tractades amb la finalitat de gestionar les imatges captades en el fitxer d’imatges, i que seran accessibles a les persones que accedeixen als medis on es permet la seva publicació.

Aquestes seran conservades d’acord amb la normativa d'arxivament aplicable.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al Consell Comarcal del Baix Llobregat - Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat - gestiodades@elbaixllobregat.cat.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en dpd@elbaixllobregat.cat.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte