Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat

El Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat (CES), del que formen part els 30 ajuntaments de la comarca, els sindicats de CCOO i UGT, les associacions empresarials de Pimec i Aeball, i el Consell Comarcal, ha estat des de la seva constitució l'any 1990, la màxima expressió de la voluntat de consens i concertació entre les administracions locals i els agents econòmics socials de la comarca per a la promoció social i econòmica del Baix Llobregat.

El CES ha estat promotor i ha participat en importants fites dins l’àmbit socioeconòmic de la comarca i el seu entorn metropolità, com ara el Pla de Xoc contra l’atur, la creació de l’Observatori Permanent del Mercat de Treball, i la seva ampliació i transformació cap a l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, el projecte de Recuperació i protecció de l’ecosistema del riu Llobregat, la xarxa de Serveis per a l’Ocupació del Baix Llobregat (SPOBL), el Pla Estratègic del Baix Llobregat, el Programa Operatiu d’Iniciatives Comunitàries, els Serveis Integrants d’Ocupació, la posada en marxa de les Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’ocupació, i d’altres programes i projectes dins l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació d’àmbit supramunicipal.

El Consell Econòmic i Social també ha participat de manera activa en altres ens o institucions de caràcter supramunicipal que treballen la promoció del territori, en aquest sentit és membre actiu del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

El Consell Econòmic i Social per fixar les línies estratègiques de les polítiques de promoció econòmica i ocupació realitzades des del Consell Comarcal del Baix Llobregat ha promogut la signatura del Pacte per a l’ocupació, l’activitat i la millora de  la qualitat de vida al Baix Llobregat 1999-2003, i les seves successives renovacions i ampliacions als anys 2006, 2009 i 2012.

A partir de l’any 2007 es va donar un nou impuls al CES com a ens de concertació territorial i va assumir les funcions de la comissió de seguiment de què havia estat el Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la comarca del Baix Llobregat, que va estar vigent fins a l’any 2010.

A partir de l’any 2011 es transformen els seus òrgans de govern donant entrada als 30 ajuntaments de la comarca i a altres actors claus del territori, per tal d’assumir el govern del nou Acord de Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT-Baix). L’estructura d’aquest nou ens de concertació està dividida en dos òrgans, un de govern i/o polític, i un altre de gestió. En el cas de l’òrgan de govern és el CES el que assumeix aquesta funció.

Amb aquesta modificació dels membres que integren el CES, aquest ha agafat un protagonisme rellevant a la comarca com a ens que defineix i fixa les estratègies d’acció dels principals actors de la comarca en matèria de desenvolupament econòmic local, promoció econòmica i ocupació.

Dins d’aquesta nova etapa, una de les fites més importants que ha promogut el CES ha estat l’aprovació i signatura, el dia 17 d’abril de 2013, del Pacte per a la indústria del Baix Llobregat. Aquest Pacte planteja els següents reptes:

 • Analitzar les mesures urgents que cal emprendre per evitar la destrucció de més llocs de treball a la indústria i el tancament de més empreses.
 • Potenciar aquelles activitats industrials que tenen major valor afegit, amb major component tecnològic dins deels seus processos productius, perquè són aquestes activitats les que presenten un menor risc de deslocalització, al tractar-se d'activitats menys vulnerables a la competència d’altres territoris.
 • Fer una aposta ferma per dissenyar i potenciar una formació professional orientada a les necessitats de les empreses industrials de la comarca. I, millorar la qualificació de les persones per donar resposta a les necessitats de la indústria. Així com fomentar l’acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Establir mecanismes de finançament públic i privat, amb el suport de l'Institut Català de Finances i l’Instituto de Crédito Oficial.
 • Garantir unes condicions d’entorn favorables, tant per les indústries ja existents, com per les que puguin venir, en termes de competitivitat, com per exemple: infraestructures, accés als subministraments i serveis de telecomunicacions.
 • Impulsar i millorar els nostres corredors de comunicació, tant vials, com ferrovials, portuaris i aeris, aprofitant la ubicació a la comarca de l’aeroport del Prat, la proximitat al port de Barcelona, i el pas de vies de connexió a França i a la resta d’Europa, així com la connexió amb Madrid i el Llevant. També és cabdal per al futur de la comarca la concreció del corredor mediterrani.
 • Estudiar i definir les polítiques energètiques, que no suposin un escull per la competitivitat de les nostres indústries, i traslladar-les a àmbits superiors que defineixin el mix per millorar la competitivitat de les empreses i fer sostenible el creixement de la indústria, així com més eficient i menys costós.
 • Les polítiques públiques de suport i estímul a les empreses han d'anar acompanyades d'accions de foment de la col·laboració i cooperació empresarial. Només guanyant en dimensió empresarial aquestes estratègies industrials de la comarcal tindran èxit.
 • Identificar models d'èxit d'empreses industrials situades a la comarca per tal que siguin elements d'atractivitat i l'eix motor de l'economia de la comarca.
 • Promocionar la comarca com a territori per a la ubicació de noves activitats industrials, fent valdre els actius i les fortaleses que té el Baix Llobregat.
 • Definir les estratègies necessàries per atreure a la comarca nous projectes industrials que actuïn de tractors d'altres empreses i activitats.

 

 

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte