Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social

El Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social respon a l’escenari de quatre crisis simultànies amb origen o posades en relleu a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i que en aquests moments condicionen la conjuntura del territori: una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i al sistema català de salut en el seu conjunt; una crisi social, amb el creixement de les desigualtats, una ampliació de perfils afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més afectats, incloent-hi els dèficits dels sistemes d’atenció a persones dependents, la manca de suport a la infància durant el confinament i la inviabilitat d’acumular treball reproductiu i productiu incrementant les desigualtats de gènere; una crisi econòmica sense precedents en la història recent, on desenes de milers de treballadors i milers d’empreses i autònoms han experimentat el risc de quedar-se sense feina i sense ingressos i on activitats econòmiques concretes del nostre territori, com la indústria, el comerç al detall, l’hostaleria, la restauració, el turisme i la resta d’activitats econòmiques, han quedat clarament afectades; i una crisi climàtica, amb una acceleració dels impactes negatius del canvi climàtic, incloent-hi episodis meteorològics de severitat i ocurrència imprevisibles que fan necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació.

Davant dels efectes i de l’elevat risc, es fa necessari reforçar la resiliència dels municipis i de la comarca en la seva totalitat durant el trànsit de l’emergència sanitària i la posterior transició cap a la desescalada de mesures i el retorn a una nova normalitat, durant la qual caldrà redreçar les afectacions i preservar els llocs de treball amb condicions dignes i justes per minimitzar l'impacte global.

La importància d’una reformulació de l’estratègia territorial que enforteixi la comarca i posicioni les seves institucions, vies clau per a una nova concertació de mirada ampla que maximitzi i exploti el potencial del Baix Llobregat tot contemplant-ne la seva diversitat, detectant-ne els sectors clau i desenvolupant nous camps de reacció i mobilització de recursos, inclosos els del mateix Consell Comarcal del Baix Llobregat, per respondre a les diferents problemàtiques.

Aquest Pacte s’enfoca en l’aposta per la reactivació econòmica i social i el canvi estructural basats en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat d’acord amb l’European Green Deal impulsat per la Comissió Europea, els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l’Agenda 2030, conscient de les fortaleses i oportunitats del Baix Llobregat així com de les tendències globals, alineant-se amb els plans de reconstrucció impulsats en l’àmbit institucional local, comarcal, metropolità, autonòmic, estatal i europeu.

Línies estratègiques

 1. El Baix Llobregat, territori segur

Objectiu: la salut de les persones, el primer actiu a protegir.

 • Proporcionar el marc al teixit productiu cap a un retorn que inclogui uns sistemes de protecció sanitària i de seguretat jurídica adequats, vetllant per la disponibilitat i accés als mateixos
 • Exigir el reforç del sistema sanitari i l’assistència primària per a preservar la xarxa hospitalària, fomentar la coordinació i consolidar la generació d’aquest servei imprescindible
 • Impulsar un nou model de residències i centres de col·lectius vulnerables i/o dependents

2. Enfortiment i preservació de les empreses del Baix Llobregat

Objectiu: facilitar les persianes obertes i retorn a l’activitat productiva

 • Promoure polítiques que contribueixin a enfortir les empreses i els autònoms, a mantenir els llocs de treball i a crear-ne de nous
 • La situació provocada per la COVID-19 destaca la importància de la negociació col·lectiva per poder mantenir l’activitat econòmica i el treball, davant la crisi actual i altres que puguin venir
 • Facilitar que el teixit productiu, mitjançant l’impuls a la innovació, la digitalització i la reducció de les desigualtats socials, de gènere i intergeneracionals, integri principis de l’economia social i dels sistemes territorials per millorar el posicionament i aprofitar economia d’escala, i es posicioni de forma adequada davant un futur sostenible, digital, integrador i innovador

3. Transició i sortida de la crisi de forma inclusiva i l'atenció a les persones

Objectiu: cap col·lectiu es quedarà enrere

 • Establir col·laboracions amb el tercer sector i el teixit associatiu
 • Treballar en un pla de contingència, i buscar aliances amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’AMB que blindi els serveis públics i reforci les polítiques socials
 • Dissenyar polítiques públiques i accions destinades a aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, reduir la bretxa salarial i pal·liar els efectes de la violència masclista
 • Considerar els reptes demogràfics de l’envelliment de la població tant en la planificació de les necessitats futures
 • Anticipar-se a la previsió de creixement de la pobresa infantil i al creixement de les desigualtats educatives i de salut a curt termini
 • Fer un seguiment dels col·lectius més vulnerables en el mercat de treball

4. Foment de l'ocupació

Objectiu: fomentar els llocs de treball de qualitat i les polítiques actives

 • Adaptació de les prioritats i les polítiques públiques i fiscals a la nova realitat del mercat de treball
 • Impulsar i enfortir programes adaptats a la nova realitat i amb un major grau de personalització i flexibilització d'acord amb l’atenció singularitzada de la comarca, mitjançant eines de concertació
 • Fomentar noves metodologies d’orientació a partir de la col·laboració entre persones desocupades, entitats, empreses...
 • Recolzar el comerç de proximitat com a pol d’activitat generadora de riquesa i d’autoocupació

5. Reforç dels principals sectors productius

Objectiu: apuntalar els sectors tractors de l’economia comarcal

 • Establir un pla de reactivació transversal així com altres instruments de suport i impuls als principals sectors productius de la comarca d’acord amb l’Estratègia Territorial
 • Prioritzar mesures per fer front a la situació d'emergència climàtica i en conseqüència, abordar elements d’economia circular, simbiosi industrial, transició energètica i reducció d’emissions
 • Fomentar les polítiques públiques de recolzament a la problemàtica actual del sector de l’automoció a la comarca. Reforçar i accelerar, amb la participació de tots els agents afectats a través del Pacte per a la Indústria del Baix Llobregat, la reconversió del sector de l’automoció i la transició de l’automoció a la mobilitat sostenible
 • Donar suport a l’activitat agrícola de la comarca com a sector motor i altament estratègic
 • Aposta per una indústria 4.0 interdependent, circular, connectada a les cadenes de distribució globals però resilient i adaptable a noves àrees i oportunitats, dins d’una nova estratègia del Pacte per la a la Indústria
 • Integrar la recerca i el desenvolupament en les polítiques públiques d’innovació per promocionar i accelerar l’ecosistema d’emprenedoria i start-up en un marc d’innovació oberta
 • Promoure ocupació de qualitat i formació en l’àmbit de l’economia de les cures i l’atenció a les persones
 • Seguiment i anàlisi dels sectors més afectats i de les mesures aplicades a curt termini

6. Professionalització i formació

Objectiu: formar i retenir el talent professionalitzat al Baix Llobregat

 • Dotar les universitats i els centres de recerca dels mecanismes i dels mitjans suficients.
 • Accelerar la transformació del model educatiu de la Formació Professional cap a un model integrat.
 • Impulsar els Centres de Formació Professional i la diversificació de les famílies professionals al territori del Baix Llobregat d’acord amb les directrius marcades pel Consell de l'FP.
 • Impulsar la Formació professional dual, tot ampliant-la a altres famílies professionals i a tot l’alumnat de formació de cicles formatius, i adaptant les temàtiques als sectors més demandats.

7. Cultura i turisme

Objectiu: posar en relleu actius turístics i culturals clau

 • Protegir el sector de la cultura per reforçar la seva recuperació econòmica, preparar-lo per al seu rellançament i impulsar el seu reconeixement com a sector estratègic al Baix Llobregat.
 • Impulsar el turisme i l’oferta turística i esportiva com a pilar econòmic comarcal, facilitant-ne la reactivació i coordinant-ne respostes i activitats d’acord amb la tendència marcada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
 • Promoure la col·laboració entre les administracions públiques locals i les empreses del sector cultural per tal de reactivar el sector.

8. Governança i mesures i iniciatives del sector públic

Objectiu: reforçar les administracions públiques i el seu caràcter

 • Actuació concertada amb totes les administracions i treball coordinat amb els agents socials i econòmics representatius i els grups polítics amb representació comarcal.
 • Fomentar la inversió pública, les infraestructures i la contractació pública com a instrument de creació de riquesa.
 • Incentivar el caràcter de les compres públiques al teixit econòmic de proximitat.
 • Exigir al Govern d’Espanya la flexibilització de la Llei Orgànica 2/2012, de 17 d’abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • Exigir de forma immediata a la Generalitat de Catalunya una ampliació del Fons de Cooperació Local per la COVID-19.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte