El Consorci

El Consorci de la Colònia Güell es va constituir el 1993. És una entitat pública, de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, integrada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, constituïda per a la gestió i administració de la propietat proindivisa de 3,29 ha que tenen a la Colònia Güell les tres primeres de les entitats consorciades.

Aquesta propietat inclou l'església(Cripta) i les pinedes que l'envolten, en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.

La Junta de Govern és l’òrgan col·legiat que ostenta el govern i administració del Consorci.

La Presidenta del Consorci és la Sra. Eva M. Martínez Morales, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El Gerent del Consorci és el Sr. Enric Giner Rodríguez.

La seu del Consorci és la del Consell Comarcal del Baix Llobregat:
Parc Torreblanca Ctra. N-340
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

El telèfon és el 93 685 24 00, el fax 93 685 18 68 i l’e-mail Coloniaguell@elbaixllobregat.cat

Les activitats més rellevants del Consorci són:

- La conservació de les pinedes, camins i terrenys de l’entorn del nucli urbà.
- El manteniment i millora de l’església
- La gestió de l’ús cultural de l’església

Cal destacar que la restauració de l’església, encara en curs, va ser endegada per la Diputació de Barcelona (un dels propietaris consorciats) el 1999 sent finançades les obres en diverses fases per la Diputació de Barcelona i els ministeris de Cultura i de Foment.

Des del 2002, el Consorci de la Colònia Güell, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, mitjançant un conveni de col·laboració per al desenvolupament dels recursos culturals i turístics de la Colònia Güell, sumen els seus recursos a la Colònia per a conformar l’oferta cultural turística del conjunt de la Colònia que es posa a l’abast dels visitants.

En el marc d’aquest conveni, el Consorci de la Colònia Güell adjudica l’explotació del servei de visites, servei que actualment realitza l’empresa Advanced Leisure Services s.l. (ALS).

Captació i reproducció d'imatges i ús de l'espai

El Consorci de la Colònia Güell, com a administrador de la propietat, està facultat per autoritzar i/o limitar l’ús de l’espai de l’església -també anomenada cripta- de la Colònia Güell i/o la reproducció de la seva imatge per part de tercers. Això també és aplicable a la resta de terrenys de la propietat.

L’aplicació de preus per als diversos serveis que s’ofereixen als visitants, per a la captació d’imatges o la utilització de terrenys de la propietat, comporta l’aplicació de preus públics aprovats per la Junta de Govern mitjançant la corresponent ordenança.

Per a captar i/o reproduir imatges de l’església per a usos no particulars cal demanar-ho prèviament per escrit al Consorci de la Colònia Güell, el qual es posarà en contacte amb el sol.licitant per tal de comunicar-li la conformitat o no de la seva petició, i si és el cas, informar-lo de les condicions específiques, preu, dia i hora de realització i de la signatura del corresponent contracte.

L'Ordenança vigent de preus públics per a la captació d'imatges, ús de l'espai de l'església i dels terrenys administrats pel Consorci de la Colònia Güell, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 13 d'abril de 2012.

Ordenança de preus públics

Documentació

BOP 13/04/2012

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte