Bo Social autònoms COVID 19

El Bo Social és un descompte fixat pel Govern al Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energia eléctrica, sobre la tarifa PVPC que pretén protegir a les llars considerades vulnerables.

Durant 6 mesos a contar des de l’1 d’Abril i amb caràcter excepcional, quí podría sol·licitar el Bo Social:

  • Degut al brot de COVID-19, podran acollir-se al Bo Social elèctric els/les treballadors/res autònoms/es que s'hagin vist obligats a cessar la seva activitat o que hagin reduït la seva facturació en un 75 %.

Seran considerats clients vulnerables si la seva renda anual és igual o inferior a:

  • 2,5 vegades IPREM (18.798,9 €) si no forma part d'una unitat familiar.
  • 3 vegades IPREM (22.558,7 €) si hi ha un menor a la unitat familiar.
  • 3,5 vegades IPREM (26.318,7 €) si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Si compleixen aquests requisits, i acrediten trobar-se en situació de cessament d'activitat o reducció de la facturació segons el que estableix l'article 28 del RDL 11/2020, de 31 de març, seran considerats clients vulnerables fins que no reprenguin la seva activitat laboral i durant un període màxim de 6 mesos a comptar des que obtingui el descompte en factura.

Els criteris de renda per accedir a la bonificació social es calculen mitjançant l'indicador públic de rendes multiefectes.

A l'efecte de la bonificació social, es té en compte l'últim ingrés anual disponible, que actualment és de 2018

Què significa aquesta mesura per a possibles beneficiaris?

Aquests beneficiaris del bo social es consideraran usuaris en situació de vulnerabilitat, la qual cosa suposa un descompte directe del 25% sobre la recepció de la llum.

Vostè tindrà l'estat de vulnerabilitat, sempre que no reprengui la seva activitat laboral, el consumidor està obligat a comunicar aquest fet. En tot cas, es preveu l'ajut per un període màxim de 6 mesos des de la publicació de la norma en el Butlletí Oficial de l'estat l' 1 d'abril. 

Documentació necessària per a sol·licitar el Bo Social 

  • DNI del titular del contracte, que es qui sol·licita l’ajut.
  • DNI dels  menors que tinguin mes de 14 anys
  • Certificat de empadronament en la vivenda de tots els membres de la unitat familiar
  • Llibre de família
  • Acreditació del cessament de l’activitat

https://www.energiaxxi.com/static/iberia/bono-social-autonomos.pdf

https://www.naturgy.es/files/Naturgy_Bono_Social_COVID19.pdf?_ga=2.149428470.1738138713.1586427407-91781605.1551100108

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte