Normativa COVID19 - Serveis necessaris

En l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, que estableix i declara l’estat d’alarma, es detallen les activitats que tenen apertura al públic que poden seguir prestant serveis i quines activitats han quedat suspeses, i que per tant, queda prohibida la seva apertura al públic. 

En l’article 9 s’estableixen les mesures de contenció en l’àmbit de la formació i educació. En l’article 11 s’estableixen les mesures de contenció en relació als llocs de culte i de les cerimònies civils i religioses. També, en l’article 14, s’estableixen les mesures en l’àmbit del transport. 

En la disposició addicional segon s’estableixen la suspensió dels terminis processals i administratius, i els de prescripció i caducitat.

Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte