Normativa COVID19 - Violència masclista

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

Destinat a dones víctimes de violència de gènere, ja que son un col·lectiu especialment vulnerable degut a la situació d’aïllament domiciliari, per veure’s forçades a conviure amb el seu agressor. Mesures dirigides a garantir els drets, en especial el dret a la assistència social integral contemplada per la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. S’adopten mesures destinades al manteniment i adaptació dels serveis d’assistència integral i protecció, establint mesures organitzatives per garantir un adequat funcionament dels serveis destinats a la protecció, així com la adaptació de les modalitats de prestació dels mateixos a les circumstancies excepcionals.

El capítol I conté 6 articles destinats a assegurar el funcionament dels serveis d’assistència i protecció integral de les víctimes de violència de gènere en el marc de l’estat d’alarma. Mesures com informació i assessorament jurídic les 24h, mitjançant telèfon o en línia; serveis de teleassistència; serveis d’acollida a víctimes per ser destinades a centres d’emergència, acollida, pisos tutelats; sistemes de seguiment per mitjans telemàtics del compliment de les mesures cautelars. 

El capítol II conté 2 articles; en el primer es preveu l’excepció de la regla Sisena de l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre. En el segon, s’habilita el finançament dels serveis posats en marxa per les comunitats autònomes, per fre front a les necessitats en matèria de violència de gènere derivades de la declaració de l’estat d’alarma. 

Ha entrat en vigor l’1 d’abril. - Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4209

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte