Garantia de subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua

L'article 29 del Reial Decret-Llei 11/020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, disposa que mentre duri l'estat d'alarma, no es podrà suspendre el subministrament d'energía elèctrica, productes derivats del petroli, gas i aigua als consumidors persones físiques en la seva vivenda habitual, per motius diferents a la seguretat del subministre, de les persones i de les instalacions, encara que la posibilitat de suspendre el subministrament es contempli en els constractes suscrits o en la normativa sectorial. S'ha d'acreditar que es tracta d'un subministre en vivenda habitual.

Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte