Les dones en el mercat de treball. Escletxa, precarietat...COVID-19.

Imatge dones i mercat de treball 2020

L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat publiquen “Les dones en el mercat de treball. Escletxa de gènere, precarietat... COVID-19.” un informe elaborat amb la voluntat de conèixer la situació de les dones en el mercat de treball al Baix Llobregat.

En aquesta sisena edició incorporem les darreres dades d’enquesta (enquesta sobre usos del temps en el confinament) per tal d’ampliar l’espectre de la dimensió d’usos del temps.

L’informe parteix de l’anàlisi de 5 àmbits temàtics: Accés al mercat de treball. La formació; Principals indicadors de la població en edat de treballar; Usos del temps i cura; Salaris, prestacions i pobresa i El mercat de treball segons demanda. A la vegada, en aquest informe, podreu consultar la comparació de la situació de les dones en el mercat de treball respecte l’any anterior i un apartat de recomanacions bibliogràfiques relacionades.

Per primera vegada, des de l’edició d’aquest informe, disminueix de manera generalitzada l’ocupació i gran part de la nova, s’ha donat precaritzant la situació de les persones treballadores, i de les dones en major mesura que dels homes.

 

Les conclusions de l’informe posen de manifest que la igualtat real entre dones i homes no s’ha assolit:

- Tots els indicadors observats en aquest informe consoliden la discriminació de la dona en el mercat de treball: menor remuneració salarial, major pes en les persones aturades, major rotació laboral, major durada en l’atur i major risc de pobresa.

- El nivell formatiu té gènere. Per primera vegada es registra un descens generalitzat del pes de les dones en la formació post obligatòria. A les famílies vinculades a la indústria 4.0, un dels sectors amb major nivell de qualitat en el treball, les dones matriculades no superen el 5% el total. Els estereotips de gènere en la formació encara funcionen.

- Els treballs de cura continuen sent cosa de dones. L’enquesta d’usos del temps realitzada durant el confinament mostra que les dones han suportat una major càrrega de feina productiva, domèstica i de cures.

- La bretxa salarial existeix i es fa més gran segons edat, ocupació i rang salarial. L’any 2018, les dones tenien una mitjana salarial de 22.290 € , 6.650 € inferior al dels homes. És a dir un 22,2% de bretxa salarial en favor dels homes.

I la bretxa continua en totes les prestacions i pensions. La bretxa de pensions al Baix Llobregat es situa en el 41%.

- Per primera vegada, la taxa de pobresa de les dones és major entre les que estan en edat de treballar que entre les grans. També trobem un major percentatge de dones amb privacions materials i amb dificultats per arribar a finals de mes.

 

L’anàlisi de la situació de les dones en el mercat de treball al Baix Llobregat s’emmarca perfectament en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, en concret en els ODS 5 (Igualtat de gènere) i 8 (treball digne i creixement econòmic) de l’Agenda 2030. Tots els indicadors contemplats en l’ODS 5 mostren una situació de desigualtat de les dones: que cobren un salari mitjà inferior; que dediquen un major temps a les cures; hi ha un menor percentatge d’emprenedores i directives i, finalment, la gran escletxa ( més del 90%) entre les dones i homes matriculats en famílies professionals amb molt bona sortida professional. La variació anual, mostra un empitjorament dels indicadors formatius i dels relacionats amb l’emprenedoria (creix l’escletxa).

Quant a l’ODS 8, tot i que els indicadors continuen mostrant una situació de desigualtat de les dones (menor taxa d’ocupació, menys dones afiliades i escletxa salarial), la seva evolució anual, mostra un lleuger creixement del diferencial de la taxa d’ocupació.

Per últim, i contextualitzant les dades, observem que l’impacte de la pandèmia mostra que les disminucions de les escletxes que es detecten venen més de l’empitjorament general del mercat de treball (disminució de l’afiliació i augment de la temporalitat) que no pas de la millora de la situació de les dones en el mercat de treball.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte