20.846 empreses i 351.820 llocs de treball registrats en el 3T de 2023

Nota estructura productiva

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al tercer trimestre de 2023. Aquest és una anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques.

Durant el tercer trimestre del 2023 el treball assalariat manté un fort ritme de creixement (+4,1%). Per altra banda, tant el nombre d’empreses com el treball autònom s’estabilitzen respecte l’any passat (+0,1%) i (+0,4%) i disminueixen respecte 2019 amb una variació del -5,4% i del -2,7% respectivament.

 

La tendència de destrucció del teixit empresarial i del treball per compte propi que s’està donant al Baix Llobregat va en consonància amb la resta de l’entorn metropolità i del conjunt de Catalunya, on el nombre d’empreses i autònoms tendeix a augmentar molt lleugerament en una proporció superior a la comarca. Tanmateix, el creixement dels llocs de treball assalariats és superior a la comarca que a l'entorn metropolità i gairebé arriba al nivell català.

Les activitats relacionades amb el comerç i la restauració concentren una de cada tres empreses de la comarca (32,9% del total). Mentre que el comerç al detall i els serveis de menjar i begudes disminueixen respecte 2022 (-2,3% i -1,3% respectivament), comerç a l’engròs augmenta molt lleugerament (+0,6%). Respecte el 2022, les activitats on més ha crescut el nombre d’empreses han estat les de altres activitats de serveis personals i activitats especialitzades de la construcció, mentre que comerç al detall, la fabricació de productes mecànics i serveis de menjar i begudes són les que registren més pèrdues.

 

La variació anual dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat l’any 2023 va ser positiva (+4,1%, +11.910 assalariats més), sent aquesta inferior a la variació interanual de l’any 2022 (+5,1%, +14.200) però superior a la dels anys 2021 (+2,3%, +6.214) i 2020 (+1,0%, +2.554 assalariats). El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al RGSS, sobretot respecte 2008 i 2019. Precisament en aquest període el creixement és superior a la resta d’àmbits territorials de referència. En el darrer any el nombre d’assalariats ha augmentat en major mesura al Baix Llobregat que a l'entorn metropolità.

El fort creixement que han experimentat les grans empreses localitzades a la comarca entre el 2008 i el 2022, juntament amb la pèrdua de llocs de treball a les PiMES ha fet que les empreses de més de 250 treballadors passessin de concentrar el 20,8% dels llocs de treball al 2008, a representar el 34,4% actualment. Les PiMES, en canvi, han passat del 51,5% al 38,9%. A major grandària, major creixement de l’ocupació. Des de la crisi del 2008, els llocs de treball assalariats a les grans empreses (més de 250 treballadors/es) han crescut un 105,4% i a les empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors/es) un 19,1%. Aquests creixements tan accentuats contrasten amb la pèrdua de pes de les empreses més petites (menys de 50 treballadors/es), les quals han perdut el 6,2% dels llocs de treball amb els que comptaven al 2008.

Durant aquest tercer trimestre de 2023 és remarcable com de les 10 activitats que més persones assalariades ocupen a la comarca, només tres han registrat una variació negativa: comerç al detall, emmagatzematge i activitats afins al transport i administració pública una variació anual negativa respecte 2022.  Administració pública és l’activitat que més persones ha perdut (-37,2%, -5.935 persones) i educació (+54,4%, +6.770 persones) la que més afiliats ha guanyat . Tot apunta a un possible canvi d’activitat dels mateixos individus afiliats, que han passat de ser codificats a la categoria d’administració pública a la d’educació. Serveis a edificis i activitats de jardineria (+15%, +1.710 persones) i activitats jurídiques i de comptabilitat (+26%, +1.125) són les altres activitats més dinàmiques;  les activitats logístiques (-3%, -410 persones) i arts gràfiques (-10%, -350) són les activitats que més llocs de treball perden.

 

Quan es posen en relació els llocs de treball a la comarca i la població ocupada que resideix al Baix Llobregat (però que pot treballar a qualsevol altre lloc) s’observa un “dèficit” de llocs de treball que comporta la dependència dels mercats laborals d’altres comarques, ja que hi ha un 7,6% més de població ocupada que viu a la comarca que llocs de treball que s’hi localitzen.

 

Per primera vegada des de 2017, el treball autònom té una variació interanual positiva (+0,4%, +190 persones). Així es trenca la tendència negativa tot i ser un creixement molt moderat.  Aquesta dinàmica del treball autònom comarcal (decreixement i després estabilització) contrasta amb l’evolució dels altres àmbits territorials de referència on el nombre d’autònoms mostra una tendència al creixement en tots els períodes analitzats excepte en el període 2008-2023, on l’únic àmbit amb creixement observat va ser l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El 49% del treball autònom es concentra al comerç al detall, el transport, les activitats especialitzades de la construcció i la restauració, totes elles amb variacions negatives durant tots els períodes analitzats a excepció de serveis de menjar i begudes que es mosta estable en els darrers dos anys, després d’experimentar un creixement del 2,1% respecte 2020 i un 1,8% respecte 2019.

Durant aquest trimestre les activitats on més ha crescut el treball per compte propi han estat activitats de serveis personals, activitats immobiliàries i la construcció d’immobles (+3,3%, +5,8% i +2,6% respectivament). Les baixes d’afiliació autònoma destaquen en les activitats de comerç al detall i transport terrestre on el balanç anual és negatiu (-3,1% i -0,8%).

 

EMPRESES
ASSALARIATS
AUTÒNOMS

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte