Atles de Distribució de la Renda. Baix Llobregat 2020.

Atlas renda 2020

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat fa difusió de l'anàlisi de les dades de l’Atles de Distribució de la Renda de les llars (ADRH) que publica anualment l'INE.

Per primera vegada, l’Atles de Distribució de la Renda de les llars (ADRH) s’incorpora a l’estadística oficial de l’INE, després d’haver format part de l’estadística experimental durant els anys 2019-2021. L’Atles parteix de dades tributàries provinents de registres administratius, principalment l’Agencia Tributaria (AEAT), per construir un seguit d’indicadors de renda i desigualtat amb un elevat grau de detall. Si bé amb algunes restriccions per secret estadístic, es disposa d’informació per municipis, districtes i seccions censals.

Aquesta estadística permet disposar d’informació sobre la percepció d’ingressos de diferents fonts (rendes del treball, prestacions, dividends, etc.) per part d’individus i llars, així com de la seva distribució a partir de determinats llindars i de mesures de desigualtat com l’índex de Gini o l’indicador P80/P20.

Consideracions

Existeixen limitacions o elements a tenir en compte a l’analitzar els resultats:

  • Les rendes que s’inclouen s’obtenen només a partir de fonts tributàries, pel que els resultats no són del tot comparables amb els de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV), que es recullen per un mètode mixt en el que s’entrevista a les llars.
  • Els ingressos s’adscriuen al lloc on la persona resideix, no on declara les rendes. Això pot generar problemes de frontera entre administracions tributàries diferents.
  • Els ingressos de la renda d’un any, per exemple 2015, s’assignen a persones vives i presents a la població a 1 de gener de l’any següent, per exemple, 1-1-2016. Això té varis efectes sobre la renda mitjana segons s’incorporin o desapareguin persones al llarg de l’any i segons si són o no perceptors de rendes.

Renda mitjana neta per persona i llar

Al 2020 hi havia al Baix Llobregat 24 seccions censals amb una renda mitjana neta per persona inferior als 10.000 euros anuals. D’aquestes, 11 són a Cornellà de Llobregat, quatre al Prat de Llobregat, tres a Esplugues i Sant Boi de Llobregat, dos a Martorell i una a Viladecans. A la banda oposada s’observa com a la comarca hi ha vuit seccions censals amb rendes netes per persona superiors als 22.500 euros anuals. Aquestes es localitzen a Esplugues de Llobregat (3), Sant Just Desvern (3), Castelldefels (1) i Gavà (1).

Si es compara l’evolució entre el 2019 i el 2020 de les rendes mitjanes netes de les seccions censals amb rendes més altes i més baixes s’observa una clara divergència. Les 10 seccions amb rendes més baixes van registrar una davallada de la renda mitjana per persona de l’1,1%, mentre que a les seccions on les rendes són més elevades hi va haver un creixement del 2,4%. S’evidencia així com l’impacte de la covid-19 no va ser homogeni entre grups socials, concentrant-se en aquelles seccions censals més empobrides.

Pel que fa a la renda mitjana neta per llar, entre el 2019 i el 2020 es passa de cinc a nou seccions censals amb rendes inferiors als 25.000 euros anuals, concentrades especialment al Cornellà, el Prat i Sant Boi de Llobregat. Alhora, el nombre de seccions amb llars que superen els 50.000 euros anuals passa de 48 a 51, localitzant-se majoritàriament a Castelldefels, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat. Com en el cas de la renda personal, l’anàlisi per llar també evidencia una tendència a la divergència entre seccions amb rendes mitjanes baixes i altes. Respecte al 2019, les seccions censals amb rendes mitjanes netes per llar més elevades han vist com els seus ingressos es mantenien estables amb un lleu increment del 0,2%, davant el retrocés registrat a les seccions amb rendes més baixes, on la variació respecte a l’any anterior és del -1,5%.

A més de les rendes mitjanes, l’ADRH també recull informació sobre el percentatge d’unitats de consum que es troben per sobre i per sota de determinats llindars. Als següents mapes es mostra quin percentatge d’unitats de consum tenen ingressos inferiors als 5.000 i als 10.000 euros anuals.

 

En el primer cas, són vuit les seccions censals en les que les més d’un 10% de les unitats de consum que ingressen menys de 5.000 euros a l’any. D’aquestes vuit seccions, set es troben localitzades a Cornellà de Llobregat i una al Prat de Llobregat. El cas del Prat cas és especialment preocupant, en tant que més d’una de cada quatre unitats de consum (27,4%) registren rendes inferiors a aquest llindar de referència.

Enguany són 24 les seccions en les que el percentatge d’unitats de consum amb ingressos inferiors als 10.000 euros anuals supera el 27,5% del total. La meitat d’aquestes seccions es troben a Cornellà de Llobregat, seguides per Martorell, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, amb tres seccions cadascuna. Com en el cas del llindar de 5.000 euros, la secció amb un major percentatge d’unitats de consum que ingressa menys de 10.000 l’any és també la secció 06 del Prat de Llobregat. A aquesta secció el percentatge d’unitats de consum amb rendes anuals inferior als 10.000 euros és del 65,4%.

Podeu ampliar aquesta informació a:

Atlas de distribución de renta de los hogares

Dades de renda mitjana i mediana, distribució per font d’ingressos, percentatge de població amb ingressos per sota de determinats llindars fixos, entre d’altres.

 

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte