Atles de Distribució de la Renda. Baix Llobregat 2021

Atlas renda 2021

Rendes al Baix Llobregat l’any 2021, creixement generalitzat respecte 2019

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat fa difusió de l'anàlisi de les dades de l’Atles de Distribució de la Renda de les llars (ADRH) que publica anualment l'INE.

Per segon any consecutiu es publica l’Atles de Distribució de la Renda de les llars (ADRH) a l’estadística oficial de l’INE. L’Atles parteix de dades tributàries provinents de registres administratius, principalment l’Agencia Tributaria (AEAT), per construir un seguit d’indicadors de renda i desigualtat amb un elevat grau de detall. Si bé amb algunes restriccions per secret estadístic, es disposa d’informació per municipis, districtes i seccions censals.

Aquesta estadística permet disposar d’informació sobre la percepció d’ingressos de diferents fonts (rendes del treball, prestacions, dividends, etc.) per part d’individus i llars, així com de la seva distribució a partir de determinats llindars i de mesures de desigualtat com l’índex de Gini o l’indicador P80/P20.

Consideracions

Existeixen limitacions o elements a tenir en compte a l’analitzar els resultats:

  • Les rendes que s’inclouen s’obtenen només a partir de fonts tributaries, pel que els resultats no són del tot comparables amb els de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV), que es recullen per un mètode mixt en el que s’entrevista a les llars.
  • Els ingressos s’adscriuen al lloc on la persona resideix, no on declara les rendes. Això pot generar problemes de frontera entre administracions tributàries diferents.
  • Els ingressos de la renda d’un any, per exemple 2015, s’assignen a persones vives i presents a la població a 1 de gener de l’any següent, per exemple, 1-1-2016. Això té varis efectes sobre la renda mitjana segons s’incorporin o desapareguin persones al llarg de l’any i segons si són o no perceptors de rendes.

Renda mitjana neta per persona i llar

Al 2021 hi havia al Baix Llobregat 13 seccions censals amb una renda mitjana neta per persona inferior als 10.000 euros anuals. D’aquestes, set són a Cornellà de Llobregat, dues al Prat de Llobregat, dues a Sant Boi de Llobregat, una a Esplugues i una a Martorell. A la banda oposada s’observa com a la comarca hi ha 12 seccions censals amb rendes netes per persona superiors als 22.500 euros anuals. Aquestes es localitzen a Esplugues de Llobregat (5), Sant Just Desvern (4), Castelldefels (1), Gavà (1) i Sant Joan Despí (1).

Si es compara l’evolució entre el 2019 i el 2021 de les rendes mitjanes netes de les seccions censals amb rendes més altes i més baixes s’observa una tendència similar entre les seccions més empobrides però una dinàmica divergent entre les més enriquides. Les 10 seccions amb rendes més baixes han registrat un augment d’entre el 3 i el 9%, amb un creixement mitjà del 5% de la renda mitjana per persona. En canvi, en aquelles seccions amb rendes més altes el creixement ha estat desigual, de les 12 seccions 4 mostren un decreixement respecte 2019 i sis un creixement d’entre el 3% i el 22%. S’evidencia així com la recuperació després de l’impacte de la covid-19 no és homogènia en els territoris més enriquits, mentre que per aquells més empobrits, on l’impacte va ser més fort, si podem observar certa recuperació pel conjunt. De fet, la variació respecte 2019 només ha estat negativa en 19 de les 503 seccions censals del Baix Llobregat – un 3,8% de les seccions – i totes elles amb rentes mitjanes per persona superiors als 12.500€/anuals.

Pel que fa a la renda mitjana neta per llar, entre el 2019 i el 2021 es passa de cinc a tres seccions censals amb rendes inferiors als 25.000 euros anuals, concentrades a Cornellà de Llobregat (que passa de 4 a 2 seccions censals) i el Prat de Llobregat (1). Alhora, el nombre de seccions amb llars que superen els 50.000 euros anuals passa de 48 a 63, localitzant-se majoritàriament a Castelldefels (13), Sant Joan Despí (7), Sant Just Desvern (7), Esplugues de Llobregat (5) i Sant Feliu de Llobregat (5). Com en el cas de la renda personal, l’anàlisi per llar també evidencia una tendència a la divergència entre seccions amb rendes mitjanes baixes i altes. Respecte al 2019, les seccions censals amb rendes mitjanes netes per llar més elevades han vist com els seus ingressos s’incrementaven de mitjana un 3,8% tot i haver-hi nou seccions censals amb decreixement. La variació respecte a l’any 2019 de les seccions amb rendes més baixes (menors a 25.000€/anuals) ha estat positiva per a les cinc seccions censals observades l’any 2019, amb un creixement mitjà del 3,7%.

RENDA NETA MITJANA SEGONS SECCIONS CENSALS

 

VARIACIÓ RENDA NETA MITJANA 2019-2021

 

Ingressos per unitat de consum inferiors a 5.000€ i 10.000€ anuals

A més de les rendes mitjanes, l’ADRH també recull informació sobre el percentatge d’unitats de consum que es troben per sobre i per sota de determinats llindars. Als següents mapes es mostra quin percentatge d’unitats de consum tenen ingressos inferiors als 5.000 i als 10.000 euros anuals.

En el primer cas, són deu les seccions censals en les que més d’un 10% de les unitats de consum ingressen menys de 5.000 euros a l’any. D’aquestes deu seccions, quatre es troben localitzades a Cornellà de Llobregat, dues al Prat de Llobregat, una a Martorell, una a Sant Boi de Llobregat, una a Esplugues de Llobregat i una a Gavà. La xifra en el cas del Prat de Llobregat cas és especialment alta, en tant que gairebé una de cada quatre unitats de consum (23,4%) registren rendes inferiors a aquest llindar de referència.

Enguany són 16 les seccions en les que el percentatge d’unitats de consum amb ingressos inferiors als 10.000 euros anuals supera el 27,5% del total. Més de la meitat d’aquestes seccions es troben a Cornellà de Llobregat (9), seguides pel Prat de Llobregat (3), Martorell (2), Sant Boi de Llobregat (2) i Esplugues de Llobregat (1). Com en el cas del llindar de 5.000 euros, la secció amb un major percentatge d’unitats de consum que ingressa menys de 10.000 l’any és també la secció 06 del Prat de Llobregat. A aquesta secció el percentatge d’unitats de consum amb rendes anuals inferior als 10.000 euros és del 61%. Podeu ampliar aquesta informació a: Atlas de distribución de renta de los hogares Dades de renda mitjana i mediana, distribució per font d’ingressos, percentatge de població amb ingressos per sota de determinats llindars fixos, entre d’altres.

 

Podeu ampliar aquesta informació a:

Atlas de distribución de renta de los hogares

Dades de renda mitjana i mediana, distribució per font d’ingressos, percentatge de població amb ingressos per sota de determinats llindars fixos, entre d’altres.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte