Disminueix la renda de les famílies l’any 2020

Imatge RFBD
Document/s adjunt/s: 

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat fa difusió de l’estadística de Renda bruta familiar disponible que publica Idescat. Les dades disponibles són del 2020 i estan calculats en base a la revisió estadística 2019.

 

La renda disponible de les famílies del Baix Llobregat disminueix. Aquesta disminució està condicionada pels efectes econòmics derivats de la crisi sanitària de la covid-19 i trenca la tendència de creixement dels darrers 6 anys. El descens comarcal és menor al registrat a l’àmbit metropolità i al conjunt de Catalunya. La comarca continua amb una renda familiar per càpita inferior a la de l’Àmbit metropolità, tot i que és superior a la catalana.

 

La renda mitjana per habitant  a la comarca va ser de 18.300 € , 600 menys que l’any anterior, i se situa  per sota de la mitjana de l’Àmbit Metropolità (18.300 € ) però per sobre del conjunt de la renda familiar disponible de Catalunya (17.600  € ).

 

El Baix Llobregat es manté com la segona comarca de Catalunya amb major renda familiar disponible per habitant. L'any 2020, el Barcelonès (19.400 euros) va superar en un 10,4% la mitjana catalana (17.600 euros) i va continuar sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada. La van seguir el Baix Llobregat (18.300 euros) i el Vallès Occidental (18.100 euros).

La comarca disminueix en un 3% la seva renda familiar disponible. Els àmbits territorials de referència també disminueixen la seva renda familiar respecte 2019, l’Àmbit Territorial Metropolità és l’àmbit que registra un major descens (-3,5%), Catalunya registra un descens de la seva renda lleugerament superior a la comarcal (-3%).

 

La remuneració d’assalariats és el principal recurs de les famílies a totes les comarques de Catalunya. El Baix Llobregat és la setena comarca de Catalunya i la segona de l’àmbit metropolità que presenta una major proporció de remuneració d’assalariats respecte al total de la seva renda familiar. Un 60% de la renda bruta familiar del Baix Llobregat respon a les remuneracions de treballadors, percentatge que se situa per sobre del 58% de la mitjana de Catalunya i de l’àmbit metropolità.

 

Al mateix temps, el Baix Llobregat és la comarca  metropolitana on menys pes té la renda provinent d’excedents d’explotació empresarials o professionals (un 18% del total de la renda), situant-se per sota del 19% de la mitjana catalana.

 

Respecte al pes de les prestacions socials en el conjunt de la RFBD, el Baix Llobregat se situa com la dotzena comarca de Catalunya amb menor pes té aquesta renda (un 22% del total), situant-se per sota del 23% de la mitjana catalana i metropolitana.

 

La conjuntura actual explica el destacat augment del pes de les prestacions socials en el conjunt de la renda familiar bruta disponible. El pes de la remuneració d’assalariats però, continua sent la majoritària en tots els àmbits territorials i molt superior al Baix Llobregat.

El pes de l’excedent brut d’explotació baixa en tots els àmbits territorials i, a la comarca, creix el seu diferencial respecte al conjunt de Catalunya i àmbit metropolità.

 

Podeu consultar les dades municipals de la comarca a  la infografia de l'Idescat al següent enllaç i als mapes que es mostren a continuació:

 

Mapes municipals de distribució de la renda segons recursos

 

 

 


 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte