Es resolen 4 execucions hipotecàries diàries al Baix Llobregat

Imatge informe seguiment crisi

Es podria analitzar l’impacte social de la crisi des de nombroses perspectives per tal de testar quines han estat les conseqüències de la crisi al Baix Llobregat. S’ha volgut limitar l’anàlisi a algunes de les dades disponibles a nivell comarcal i al seguiment dels indicadors de la crisi construïts en anys anteriors.

Aquest informe estudia l'impacte de la crisi des de tres dimensions: les dades publicades pel Consejo General del Poder Judicial (processos monitoris i execucions hipotecàries), les prestacions per desocupació i el quadre de seguiment dels indicadors de la crisi (indicadors relacionats amb l'evolució del mercat de treball, principalment).

Les execucions hipotecàries resoltes com els processos monitoris registren un increment continuat i destacat des de 2008. El 2014, respecte l’any anterior, registra un augment en tots 2 indicadors.

Les prestacions per desocupació detecten un increment del pes de la cobertura de les prestacions no contributives (clar indicador de l’augment de les persones aturades que han esgotat les prestacions contributives o bé no compleixen els requisits).

El quadre de seguiment dels indicadors de la crisi continua mostrant una pitjor situació a la trobada abans de la crisi tot i que es registra una millora respecte anys anteriors, en especial entre els components de l'estructura productiva. Les activitats basades en coneixement i alta tecnologia mostra un comportament més favorable que el conjunt d'activitats i millor a l'observada abans de la crisi.

Així, els indicadors més relacionats amb el mercat de treball són els que comencen a observar una millora respecte les dades observades en el 2013. Els valors dels altres indicadors (cobertura de les prestacions per desocupació, execucions hipotecàries i processos monitoris) no han observat aquesta millora sinó que han empitjorat al Baix Llobregat.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte