La crisi causa un fort impacte en la contractació registrada al Baix Llobregat

Imatge evolució crisi Baix Llobregat
Document/s adjunt/s: 

El descens de la contractació registrada i el pes dels contractes registrats principalment entre la població més jove al Baix Llobregat són els aspectes en què es mostra de manera més evident l’impacte de la crisi a la comarca, segons les dades de l’última anàlisi realitzada per l’Observatori Comarcal sobre la conjuntura laboral.

Els indicadors de contractació registrada (variació absoluta i el pes de la contractació dels grups d’edat vulnerables) són els que han registrat la major incidència de la crisi al Baix Llobregat. Han obtingut els valors més negatius (major descens de la contractació registrada i major descens del pes dels contractes registrats per la població més jove).

S’ha observat una disminució generalitzada i acusada de les contractacions registrades (al Baix Llobregat supera el 20%), un descens de més del 9% del pes de la població jove en els contractes registrats i un lleuger augment del pes de la població de majors de 45 anys en el conjunt de contractacions registrades.

Els menors de 25 anys van registrar el 19% dels contractes signats al Baix Llobregat, en el col·lectiu de majors de 45 anys aquest percentatge puja fins al 18,2%. Comparant amb els altres àmbits territorials, mentre el pes de la població de majors de 45 anys és superior a la comarca, el pes de la població jove respecte el total de contractes signats, és el menor pes observat.

L’increment de la taxa d’atur registrat i el creixement de la proporció de persones aturades per població assalariada és major al Baix Llobregat que a l’àmbit territorial metropolità i al conjunt de Catalunya. Respecte el 2008, augmenta la taxa d’atur registrat i el pes de les persones aturades de llarga durada.

La disminució del teixit productiu (nombre d’empreses registrades) i població ocupada (assalariats) és un altre dels trets característics d’aquests darrers 5 anys, i de manera més destacada, al Baix Llobregat. Tot i amb això, cal destacar el creixent pes de les empreses basades en coneixement i d’alt valor tecnològic en el conjunt del teixit productiu de la comarca.

Les persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació continua sent un dels indicadors d’impacte de la crisi més importants per al Baix Llobregat. Així, mentre respecte el 2012 els expedients de regulació d’ocupació i les persones afectades disminuïen en el conjunt de l’àmbit territorial metropolità i Catalunya, al Baix Llobregat augmentaven, en un 42%, les persones afectades per un ERO.

L’estudi sobre conjuntura laboral apunta que s’ha produït una millora en els indicadors pel que fa l’any anterior, per exemple en el posicionament del Baix Llobregat respecte de les altres comarques de l’àmbit metropolità: en indicadors de variació de la proporció de persones aturades i població assalariada; en el pes de la població assalariada ocupada en sectors basats en el coneixement, i en el pes dels contractes registrats de la població jove.

No obstant això, la variació relativa dels contractes registrats i el percentatge de persones afectades per un ERO situen la comarca amb els pitjors valors.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte