La crisi continua afectant el Baix Llobregat

Imatge informe seguiment crisi 2016
Document/s adjunt/s: 

L'OC-BL publica la tercera edició (2016) de l'informe de seguiment de la crisi. Aquest informe estudia l'impacte de la crisi des de tres dimensions: les dades publicades pel Consejo General del Poder Judicial (execucions hipotecàries, llançaments, procediments verbals i processos monitoris), la cobertura de les prestacions per desocupació i el quadre de seguiment dels indicadors de la crisi (indicadors relacionats amb l'evolució del mercat de treball, principalment).

Els principals indicadors analitzats continuen mostrant l’impacte de la crisi al Baix Llobregat. Els que més retraten l’empitjorament respecte el 2008 en el Baix Llobregat són els relacionats amb l’atur: variació de persones aturades (+3%), variació de persones aturades de llarga durada (+17%) i sobretot la disminució de la cobertura de les prestacions per desocupació (-28%); contractació, encara que el total de la contractació millora respecte el 2008, el col·lectiu jove continua sent la baula feble (-6%); població assalariada, tot i ser un dels indicadors amb major recuperació, aquella que treballa en sector intensius en mà d’obra mostren una descens proper al 8%.

Alguns indicadors, però, milloren respecte al 2008. Entre ells els contractes registrats (que augmenten en un 19%), els relacionats amb les activitats de valor afegit del sector serveis ( les empreses basades en coneixement augmenten en un 3% i la població assalariada un 5%) i les persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació. Cal destacar en especial, la millora registrada en els indicadors relacionats amb les execucions hipotecàries i els processos monitoris que registren un descens significatiu respecte el 2008.

La majoria d’indicadors mostren una millora respecte l’any anterior. El Baix Llobregat només mostra 2 indicadors amb una variació pitjor a la registrada el 2015 (població assalariada ocupada en sectors intensius en mà d’obra i pes de població assalariada en activitats industrials d’alt valor afegit).

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte