La renda disponible declarada del Baix Llobregat creix en el 2021

Nota IRPF 2021
Document/s adjunt/s: 

L’Observatori comarcal realitza un anàlisi municipal de l’Estadística de persones declarants de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2021, a partir de la informació de l’Agència Tributària. 2021 ha registrat un descens de l’índex declaratiu i un augment de tots els indicadors de renda (renda bruta, renda disponible i renda disponible per declarant) al Baix Llobregat.

La renda disponible mitjana per declarant del Baix Llobregat l’any 2021 és de 25.557€, i ha augmentat en 2.291 € de mitjana respecte de la dada de 2020. Aquest augment de la renda mitjana segueix la tendència del conjunt de Catalunya. La renda disponible per declarant al Baix Llobregat se situa lleugerament per sobre de la catalana.

 

El pes de les rendes del treball sobre el total de rendes de la comarca disminueix respecte de l’exercici anterior i,  comparativament amb Catalunya, el Baix Llobregat té un pes superior de les rendes provinents del treball (81% del total de rendes davant el 78% català). Pel que fa al tipus de rendes, respecte als anys anteriors, baixa el pes de les rendes de treball, rendes del capital mobiliari i rendes de béns immobles. Els guanys patrimonials són les que més creixen, seguides de rendes d’activitats econòmiques i rendes exemptes.

 

El Baix Llobregat té una proporció de declaracions en el tram més baix de base imposable (de menys de 6.010 € ) inferior a la mitjana de Catalunya. La comarca presenta un major pes en les declaracions entre 18.030 € a 60.101 € de base imposable i, a l’arribar al tram de declaracions de rendes molt altes, amb base imposable superior a 60.101 €, el Baix Llobregat està per sota de Catalunya. El 37% de les declaracions tenen una base imposable de menys de 18.030 € i aquestes apleguen només un 10% de la renda comarcal. En canvi, el 31% de les declaracions tenen una base imposable de més de 30.000 € i suposen el 62% de la renda comarcal.

 

Respecte l’any 2020 els trams de menor renda disminueixen els seu pes respecte el total. En canvi, augmenta el seu pes respecte el total, la resta de trams de renda, destacant el tram de 21.035€ a 60.101€ .

 

En la nota informativa es pot consultar una fitxa detallada per a cada municipi, així com taules i gràfics comparatius.

 

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte