La renda disponible declarada del Baix Llobregat va augmentar al 2017 respecte l’any anterior

Imatge nota IRPF 2017
Document/s adjunt/s: 

Les dades corresponen a l’anàlisi municipal de l’Estadística de persones declarants de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2017, a partir de la informació de l’Agència Tributària.

La renda disponible mitjana per declarant del Baix Llobregat l’any 2017 és de 21.707 €, i ha pujat en 689 € de mitjana respecte de la dada de 2016. Aquest increment de la renda mitjana segueix la tendència del conjunt de Catalunya. Tot i així, la renda disponible per declarant al Baix Llobregat se situa lleugerament per sota de la catalana.

El pes de les rendes del treball sobre el total de rendes de la comarca augmenta lleugerament respecte de l’exercici anterior, i comparativament amb Catalunya, el Baix Llobregat té un pes superior de les rendes provinents del treball (82,2% del total de rendes davant el 78,6% català). Altres tipus de renda que augmenten el seu pes sobre el total són les rendes provinents de lloguer de béns immobles i les rendes d’activitats econòmiques.

Respecte de l’any 2016 i 2015, han disminuït el seu pes sobre el total les declaracions amb un tram de renda més baix, mentre que ha crescut el pes de les declaracions de més de 18.030 € sobre el total. Tenint en compte la mitjana de base imposable de cada tram, es veu com tot i que les declaracions de menys de 12.000 € han millorat la seva base imposable, l’increment de la mitjana total de base imposable ha vingut donat sobretot per les declaracions de més de 60.101 €, que són les que més augmenten la mitjana.

En la nota informativa es pot consultar una fitxa detallada per a cada municipi, així com taules i gràfics comparatius.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte