Continua augmentant el nombre de matrícules d'FP

Imatge nota oferta FP
Document/s adjunt/s: 

Els estudis de Formació Professional registren un increment de les matrícules respecte el curs anterior (+2,6%) però sobretot respecte el curs 2008-2009 que supera el 65%.

Aquest augment encara és major si el comparem amb els estudis de Batxillerat que registren un descens de matrícules de gairebé el 4% respecte el curs 2019-2020. Respecte el curs 2008-2009 les matrícules a Batxillerat augmenten (+25%) però en menor ritme que l’observat en els cursos de Formació Professional.

 

Distribució territorial. 17 municipis del Baix Llobregat compten amb centres de Formació Professional. Viladecans, Cornellà de Llobregat i Castelldefels són els municipis amb un major nombre de centres d’ensenyament de Formació Professional (4 i 3 centres respectivament).

En 3 municipis es concentra més del 43% del conjunt de les matrícules de Formació Professional de la comarca.

Titularitat. Gran part dels centres educatius (69%) són de titularitat pública.

 

Oferta formativa segons famílies. Més de la meitat de l’alumnat de Formació Professional del Baix Llobregat es concentra en 4 famílies: Informàtica i comunicacions; Sanitat; Administració i Gestió i Serveis socioculturals i a la comunitat.

El creixement de l’alumnat de formació professional ha estat progressiu i així es pot veure si comparem amb les matrícules registrades en el curs anterior i sobretot respecte les de 2008-2009. El total de matrícules creixen en 4.573 i les famílies que més creixen són Informàtica i comunicacions (+1.145); Sanitat (+765) i Serveis socioculturals i a la comunitat (+618).

2 famílies professionals han disminuït en matrícules registrades respecte el curs 2008-2009: Electricitat i electrònica (-81) i Arts gràfiques (-51).

 

Biaix de gènere a la Formació Professional. El nombre dones matriculades a formació professional no arriba al 38% del total de l’alumnat matriculat. Mentre que Batxillerat té nom de dona, la Formació Professional és clarament masculina. Així, només el 37% de les matrícules dels cicles formatius de grau mig i el 40% de grau superior són de dones. Tant en homes com en dones ha crescut el nombre d’alumnes matriculats a la Formació Professional. Tot i amb això, el ritme de creixement no és el mateix.

Existeixen famílies professionals clarament feminitzades (Imatge personal; Serveis socioculturals i a la comunitat i Sanitat) i d’altres clarament masculinitzades (Instal·lació i manteniment; Transport i manteniment;  Fabricació mecànica i Electricitat i electrònica). Considerant les tendències apuntades  respecte al futur del treball és preocupant, en aquest sentit, l’escassa presència de dones en la família d’informàtica i comunicacions.

 

Creix la Formació Professional Dual però només suposa el 6,5% del total de l’oferta. La presència de la modalitat dual en total de l’alumnat de la FP és major al conjunt de Catalunya que al Baix Llobregat. Mentre que a la comarca el pes de la dual no arriba al 7% a Catalunya aquest percentatge és del 7,2%. 3 municipis del Baix Llobregat registren més del 10% dels seu alumnat de FP en modalitat dual. Només 12 municipis del Baix Llobregat ofereixen FP Dual.

 

El 28% de l’oferta de FP a la comarca es relaciona amb la Indústria 4.0. Concentració territorial de l’oferta formativa i clar biaix de gènere. L’oferta formativa es concentra en centres de la zona Centre i Delta de la comarca. Només el 5,4% de les matrícules corresponen a dones.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte