L'any 2023 en dades

Informe anual socioeconòmic
Document/s adjunt/s: 

L'Observatori comarcal publica l'Informe Socioeconòmic Anual de l'any 2023 amb les principals dades anual de les dimensions demogràfiques, econòmiques i de mercat de treball del Baix Llobregat.

 

La població a la comarca augmenta (+7.032 habitants, +0,8%) fins arribar als 840.572 habitants. El creixement migratori amb lestranger és lúnic component daugment de població de la comarca durant el 2023. Al Baix Llobregat es van registrar 10.720 moviments més dentrada des de lestranger dels que es van registrar com a sortides. El pes de la població estrangera sobre el total de població augmenta lleugerament fins a l11,8%. En xifres absolutes la població amb nacionalitat estrangera és de 99.094 persones. Tanmateix, la piràmide poblacional segueix reflectint lenvelliment progressiu de la població. El grup dedat de més de 64 anys ja representa el 18,5% de la població lany 2023. La proporció de dones sobre el total de població de la comarca és del 51% (2023); aquest percentatge augmenta fins al 57% en el cas de les persones de més de 64 anys i fins al 66% en el cas de les persones de més de 84 anys. Sobserva així la feminització de la vellesa.

 

En l’any 2023 es manté estable el nombre d’empreses (10 empreses més) i augmenten el conjunt de les afiliacions a la Seguretat Social (+3,1%). La població assalariada de les empreses de major grandària (més de 250 assalariats/ades) creix un 108,5% respecte al 2008 i un 7,4% respecte al 2022. El 18,2% de la població assalariada i el 19% de l’autònoma es concentra en activitats de comerç.

 

34.651 persones aturades registrades a les oficines de treball del Baix Llobregat l’any 2023 (742 menys que el 2022). Disminueix l’atur registrat en un -2,1%.La taxa datur al Baix Llobregat se situa en el 8,3%. Aquesta és més elevada per les dones (9,8%) que pels homes (6,7%). La contractació registrada disminueix respecte a l’any anterior (-11,3%). Només administració pública i educació té una variació positiva de contractes respecte 2022. La taxa de temporalitat contractual és decreixent en tots els sectors econòmics a excepció de sanitat i serveis socials. La variació anual per al conjunt de la comarca ha estat del -3,3%. El 19% dels contractes tenen 1 dia o menys de durada i el 33,6% fins a un mes.

 

Augmenten els accidents laborals amb baixa a la comarca. L’any 2023 es van produir 10.288 accidents, 416 més que en el 2022. L’índex de sinistralitat al Baix Llobregat (2.908) se situa per sobre de l’àmbit metropolità (2.236) però per sota del català (2.652). La incidència de la sinistralitat del sector de la construcció al Baix Llobregat és superior a la resta de sectors i àmbits territorials.

 

El PIB augmenta durant l’any 2023 a Catalunya i a Espanya i es manté estable a l’UE. El Baix Llobregat és la tercera comarca de l’Àmbit metropolità que més aporta al PIB i la sisena comarca de Catalunya en PIB per càpita. Si es posa en relació el PIB amb el nombre de centres de treball en comptes de fer-ho amb la població, la comarca es mostra com una de les més productives, concretament la segona. El 69,5% del Valor Afegit Brut de la comarca prové del sector serveis. El sector industrial, però, continua tenint més pes a la comarca que al conjunt de Catalunya.

 

El nombre d’expedients de regulació d’ocupació autoritzats al Baix Llobregat l’any 2023 va ser de 74, afectant a 13.834 persones. La mesura més emprada va ser la suspensió del contracte laboral (93,3%). Després del pic provocat per la crisi de la Covid-19, observem un fort decreixement durant 2021, 2022 i 2023 del nombre d’expedients al Baix Llobregat. Indústria concentra el major volum d’EROs autoritzats (52,7%) i el major nombre de persones afectades (91,6%). El sector on la variació anual d’expedients autoritzats ha disminuït més és serveis.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte