Anàlisi demogràfic del Baix Llobregat 2019-2022

Imatge població 2019-2022
Document/s adjunt/s: 

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l’evolució demogràfica del període 2019-2022 amb dades sobre l’evolució de la població potencialment activa i la població estrangera, indicadors de creixement, mortalitat, indicadors d’envelliment a nivell municipal i projecció de la població baixllobregatina l’any 2032.

La piràmide de població confirma la tendència a l’envelliment de la població on els grups de més edat cada cop són més nombrosos a diferència de la pèrdua d’efectius d’infants i joves que representen tant sols el 17,4% de la població (menors de 16 anys). Aquests han disminuït un 13% respecte l’any 2019, mentre que els de més de 64 anys s’han incrementat un 5,1%.

Pel que fa a la població potencialment activa (d’entre 16 i 37 anys) aquesta s’ha incrementat en els darrers anys un 1,6% al Baix Llobregat, fins arribar a representar el 68,0% de la població.

La població estrangera representa al Baix Llobregat el 11% de la població. Aquesta xifra s’ha mantingut estable en els darrers tres anys i representa un 8,6% més de població que a l’any 2019.

L’impacte del COVID-19 especialment rellevant pel que fa al saldo natural, ja que per primera vegada l’any 2020 les defuncions van ser superiors als naixements, fent que el saldo natural fos negatiu (-2.020). En termes migratoris, tot i mantenir el signe positiu, el saldo migratori va disminuir notablement l’any 2020, situant-se en +2.747 persones. Un any després de l’inici de la pandèmia el creixement de població s’ha estancat tant pel menor creixement migratori (-0,1‰) com pel creixement natural negatiu (-0,6 ‰)

El nombre de defuncions es va incrementar notablement l’any 2020 com a conseqüència del gran impacte del COVID-19. Aquesta sobremortalitat va afectar especialment als col·lectius de gent gran. Precisament, per a la població de més de 60 anys, i en particular aquells de més de 84 anys, les taxes de mortalitat van arribar al 46,4‰ i 163,5‰. Aquesta sobremortalitat també es pot observar en l’àmbit català, on la taxa específica de mortalitat per a les persones de més de 84 anys va ser del 157,1‰.

Tots els indicadors d’envelliment mostren una variació positiva en el període 2019-2022. L’índex d’envelliment arriba al 112,8% l’any 2022  (+11,9% respecte 2019) i el de sobreenvelliment fins al 14,9% (+1,0% respecte 2019). Tanmateix, la projecció 2032 (escenari mitjà) de l’Idescat propicia un escenari amb un increment del 21,4% de la població de més de 64 anys i un +30,5% de la població de més de 84 anys.

Les dades publicades provenen de les diferents estadístiques de l’Idescat: padró municipal d’habitants, estadística de defuncions, estadística de naixements i projecció de població. Els mapes de la població segons grans grups d’edat (majors de 64 anys i menors de 16 anys) per seccions censals s’han elaborat a partir de les dades del Censo de Población y Vivienda de l’INE.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte