El Baix Llobregat manté el saldo migratori en positiu amb la xifra més baixa dels últims anys

Imatge Estadística de Variacions Residencials

El Baix Llobregat presenta al 2021 un saldo migratori de 1.925 moviments. Tot i mantenir-se en positiu, aquest saldo és el més baix des del 2014, any el que el saldo va ser negatiu.

La forta davallada de la mobilitat residencial causada per la pandèmia ha donat pas al 2021 a una certa reactivació dels fluxos migratoris tant d’entrada com de sortida.

El fort creixement de l’emigració cap altres municipis de Catalunya ha fet que, per primera vegada des del 2007, els fluxos migratoris amb la resta de Catalunya han deixat un saldo negatiu de -487 immigracions/emigracions.

La relació amb la resta de l’estat manté el signe negatiu, amb més sortides que entrades, situant el saldo en -1.210 moviments. El factor que ha acabat determinant el signe positiu del saldo migratori total ha estat el moviment migratori amb l’estranger. El saldo migratori amb altres països va ser al 2021 de +3.622 moviments. Aquesta xifra ha estat el resultat d’una forta reactivació de les sortides, les quals ha crescut un 48,8% respecte al 2020, una variació molt superior a la de les entrades des de l’estranger (+22,0%). Així doncs, tot i ser positiu, el saldo entre altes i baixes amb l’estranger és el més baix des del 2016, moment en el que es començaven a recuperar els saldos positius després de la crisi del 2008.

La comarca no només rep i envia població de nacionalitat estrangera des de i cap a l’estranger sinó que les persones estrangeres també tenen un pes significatiu en els moviments interns. El fet de que les persones amb nacionalitat estrangera tinguin un pes major sobre el conjunt dels moviments migratoris que el pes que representen sobre el total de la població evidencia una sobrerepresentació d’aquest col·lectiu i mostra una tendència a una major mobilitat.

En el cas de la mobilitat des de i cap a l’estranger, la població amb nacionalitat estrangera ha protagonitzat la majoria de desplaçaments. De les 9.590 altes de població provinent de l’estranger, 8.437 les van realitzar persones amb nacionalitat estrangera (88,0%), mentre que aquelles amb nacionalitat espanyola només van suposar 1.153 altes, el 12,0%. A les emigracions el pes de les persones amb nacionalitat espanyola és superior, generant una de cada cinc sortides a l’estranger (1.199), davant les 4.769 realitzades per persones amb nacionalitat estrangera (79,9%).

Les dades detallades dels fluxos migratoris i la seva estructura (sexe, edat, nacionalitat, procedència i destí) que permeten aprofundir en l’anàlisi comarcal i municipal es poden consultar a la nota informativa publicada per l'Observatori i a través de les infografies interactives de la nostra pàgina web.

 

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte