Infografies

Infografia MT
Resum dels principals indicadors de mercat de treball
Imatge infografia oferta formativa post obligatòria
Evolució de l'oferta formativa post obligatòria al Baix Llobregat, amb dades de Batxillerat i Formació Professional. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia ocupacio hotelera
Evolució mensual i trimestral de l'ocupació hotelera a la comarca, procedència de la clientela, motius d'estada i evolució de les tarifes dels establiments. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge informe mensual atur registrat
Evolució de la taxa d'atur registral total i de la taxa d'atur registral per sexe i edat.   AturMensual
Infogram
Imatge infografia dades violencia trimestral
Dades trimestrals de violència contra les dones. Ordres de protecció segons estat, tipus de relació amb l'agressor, i principals indicadors. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia dones mercat de treball
Principals indicadors laborals de les dones: població activa, salaris, llars i treball familiar, risc de pobresa, atur registrat, etc. Enllaç a la infografia en Picktochart
Imatge infografia IRPF
Evolució de la renda bruta i renda disponible a partir de les dades de renda declarada de l'IRPF. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia natalitat
Dades de naixements, taxes de fecunditat, i noms més comuns dels nadons. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia ocupació estiu
Dades d'ocupació hotelera en els mesos d'estiu al Baix Llobregat. Tipus d'allotjament, zona territorial, etc. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Dades de denúncies de violència masclista, ordres de protecció i altres mesures judicials. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia població estrangera
Dades de població estrangera per municipis del Baix Llobregat. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia escolarització i èxit escolar
Infografia amb les principals dades sobre escolarització i èxit escolar al Baix Llobregat: alumnat per nivells educatius i titularitat del centre, resultats escolars, etc. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia moviments migratoris
Dades de l'estadística de variacions residencials, entrades i sortides de població, saldo migratori per àmbits territorials, migracions internes, principals destinacions i procedències. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia sector turístic
Dades de l'informe anual del sector turísticc. Ocupació hotelera, comportament del sector econòmic, perspectives i tendències i accions del Consorci de Turisme. Enllaç a la infografia en Picktochart
Imatge infografia informe socioeconomic anual
Dades de l'Informe socioeconòmic anual en format d'infografia per facilitar la lectura de les mateixes. Població, economia, mercat de treball... Enllaç a infografia en Picktochart
Imatge infografia seguiment de la crisi
Execucions hipotecàries, processos monitoris, evolució de la població assalariada, cobertura de les prestacions per desocupació... Informació rellevant pel seguiment de la crisi econòmica. Enllaç a la infografia en Infogr.am
Imatge infografia ocupació setmana santa
Evolució anual de l'ocupació hotelera a la comarca durant el període de Setmana Santa, comparada amb l'ocupació del mateix mes. Es presenta també una comparativa de les tarifes dels establiments. Enllaç a la infografia en Infogr.am

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte