Bases

10a EDICIO 2019-2020

BASES DEL CONCURS  (PDF català) (PDF castellà)

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, i els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Corbera de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Viladecans amb la col·laboració de les biblioteques municipals i amb el suport del Consell de les Dones del Baix Llobregat i de la Diputació de Barcelona, convoquen la 10a Edició del PREMI LITERARI DELTA, CONCURS DE NARRATIVA ESCRITA PER DONES.

1. PARTICIPANTS

Les dones que vulguin participar en el concurs han de complir les condicions següents:

 1. Les dones participants han de ser majors d’edat.
 2. Les participants no poden haver estat guanyadores d’edicions anteriors d’aquest premi.

2. JURAT

El jurat està integrat per:

 • La persona que ostenti la Conselleria d’Igualtat de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que actuarà com a Presidenta del jurat.
 • Marta Corcoy Rius, periodista i investigadora de la UAB.
 • Gemma Lienas Massot, escriptora.
 • Anna Caballé Masforroll, escriptora, crítica literària i professora de la UB.
 • Montse Argente Jiménez, responsable del centre de documentació de l’Institut Català de les Dones.
 • Montse Isern Bofarull, filòloga, experta en màrqueting i comunicació editorial.
 • Maite Moreno Conesa, escriptora, guanyadora de la darrera edició.
 • M. Luz Retuerta Jiménez, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.
 • Secretaria Tècnica del Consell de Dones, que actuarà com a Secretaria del jurat.

La decisió serà inapel·lable.

3. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ

La concessió s’efectua mitjançant concurrència competitiva.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 10 dies des de la seva publicació a BOPB, no s’han presentat al·legacions.

La selecció es farà segons es detalla a continuació:

 • El tema de les obres és lliure i poden ser escrites en català o en castellà.
 • Cada autora podrà presentar només una obra.
 • Les obres han d'estar escrites incorporant la perspectiva de gènere i es recomana l’ús de llenguatge inclusiu. Es valoraran les obres que posin en valor la visibilitat de les dones en la societat actual o en el decurs de la història de la humanitat.
 • Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.
 • Les obres només poden contenir text.
 • Les obres s’han de presentar en suport informàtic (llapis de memòria) i una única còpia en paper. Han de tenir una extensió de 80 a 200 pàgines, escrites en DIN A4 i cada pàgina ha de tenir 32 línies, lletra Arial 12 i interlineat d’1,5.
 • La còpia de l’obra, així com el suport informàtic (llapis de memòria), s’han de presentar presencialment o per correu administratiu, al Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc Torreblanca, CN-340, 08980, Sant Feliu de Llobregat dins d’un sobre tancat i sense nom. Dins del sobre, n’hi haurà un altre (la plica) amb les dades personals (fotocòpia del DNI, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, lloc de residència i títol de l’obra). Tant al llapis de memòria com en tots els sobres hi ha de constar el títol de l’obra i el text: PREMI DELTA 2019-2020.
 • El termini de presentació s’iniciarà a partir de la publicació d’aquestes bases i finalitzarà, improrrogablement, a les 14.00 hores del divendres 20 de setembre de 2019. El veredicte es farà públic en l’acte de lliurament dels premis, que se celebrarà el dimecres 4 de desembre de 2019 al Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’autora premiada haurà de comparèixer obligatòriament a l’acte o bé designar algun/a representant que tingui coneixement profund de la seva obra i en pugui participar activament.

4. PREMIS

Els premis són:

 • Obra guanyadora: 3.000 euros i edició de l’obra en paper i digital.
 • Obra finalista: 1.000 euros i edició de l’obra digital.

5. DRETS D’AUTORA

El comitè organitzador es reserva tots els drets de la primera edició sense límits geogràfics ni temporals, i també els de l’explotació digital de l’obra.

El comitè organitzador publicarà l’obra guanyadora i es reserva el dret de correcció d’estil i de llenguatge sexista en cas necessari.

Els originals de les obres guanyadores quedaran a disposició del comitè organitzador.

La resta d’obres estaran a disposició de les autores durant un termini màxim de dos mesos a partir de la data de lliurament dels premis. Si transcorregut aquest termini, les autores no han recollit les seves obres, aquestes seran destruïdes.

6. DISPOSICIONS ADICIONALS

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.

Qualsevol incidència no prevista la resoldrà el jurat.

Es recomana registrar l’obra al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, segons el RDL 1/1996, de 12 d’abril.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte