El Ple del Consell Comarcal aprova per unanimitat el Pla Comarcal de Joventut

El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar ahir per unanimitat, el Pla Comarcal de Joventut (PCJ) 2020-2024, un document de planificació estratègica, fruit d’un treball intens i laboriós que s’ha desenvolupat en diferents fases, en cadascuna de les quals s’ha vetllat per observar l’heterogeneïtat intrínseca a la comarca. A més s’ha comptat, durant el procés d’anàlisi i reflexió, amb la col·laboració i l’experiència sobre el terreny de múltiples agents de joventut de la comarca, tant de càrrecs electes com de professionals tècnics/ques.

El document s’estructura en tres apartats principals (diagnosi, síntesi de la diagnosi i línies estratègiques, descripció de les actuacions i planificació d’aquestes) que, al seu torn, emmarquen diferents seccions. Cal destacar que s’ha incorporat, com no podia ser d’una altra manera, un apartat específic sobre l’impacte de la COVID-19 en la població juvenil, que recull algunes dades rellevants que complementen la visió sobre la realitat juvenil després del període de confinament. I és que, si bé és cert que els contagis i la mortaldat causada pel coronavirus han tingut una baixa afectació entre la població jove, altres conseqüències nascudes de la situació provocada per la pandèmia l’ha fet dissortadament protagonista. De fet, la informació de la qual disposem en aquests moments indica que, en l’escenari postcoronavirus, copsarem una intensificació de les problemàtiques ja conegudes que afecten les persones joves. A aquelles, a més, se li sumen noves necessitats provocades per una situació sobrevinguda a la qual hem hagut de fer front, individualment i col·lectivament, sense precedents i de manera sobtada.

En total, al PCJ del Baix Llobregat 2020-2024, s’hi estableixen quatre línies estratègiques: promoció de l’emancipació juvenil, cohesió territorial i suport als municipis, benestar i cohesió social i, accés a la informació i formació a professionals de joventut. Juntament amb la missió, la visió i els valors que es defineixen al PCJ, les línies estratègiques aixopluguen els objectius que perseguirà el SCJ a través de les actuacions que desplegarà al territori en el curt i mitjà termini. En total, el document proposa 33 actuacions, 10 de les quals es plantegen de bell nou.

Val la pena subratllar que el PCJ del Baix Llobregat és un document de caràcter dinàmic doncs, si bé és cert que el seu contingut respon a un plantejament estratègic ben fonamentat, contempla alhora que s’hi puguin incorporar noves actuacions i/o que se’n revisin de programades.

Des del Consell Comarcal  i, especialment, des del Servei Comarcal de Joventut, es confia que aquest document aporti llum sobre la realitat juvenil de la comarca i que fomenti el desplegament d’actuacions, en matèria de joventut i amb perspectiva comarcal, encertades i amb valor afegit.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte