El servei de transport escolar incorporarà noves mesures al curs 2019-2020

  • Més de 1.700 alumnes transportats diàriament.
  • Es destinaran més de 100 acompanyants i 70 vehicles per a la realització de 65 rutes.

El servei de transport escolar incorporarà mesures al curs 2019-2020 per adaptar-se a les noves necessitats de l’alumnat i a l’increment d’alumnes de secundària

El Consell Comarcal del Baix Llobregat des de l’any 1996 té delegades les competències en matèria d’educació per part de la Generalitat de Catalunya, i gestiona el servei de transport i d'ajuts de menjador escolar de la comarca, així com el servei de menjador de les escoles que ho sol·licitin. El Consell Comarcal licita i adjudica els serveis a empreses adjudicatàries d’acord amb la Llei de Contracte del Sector Públic i el decret 161/1996 de 14 de maig.

El servei de transport escolar és concep com una extensió de l’escola i s’adreça a l’alumnat de primària, secundària i d’Educació Especial que hagin de desplaçar-se fora del municipi per manca d’oferta formativa (transport de caràcter obligatori); o bé dins del municipi quan la distància al centre escolar així ho requereixi i no existeixi transport urbà (transport no obligatori).

Els recursos econòmics són transferits pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el cas del transport obligatori, i per la Diputació de Barcelona, els ajuntaments i les famílies en el cas del transport no obligatori. La despesa prevista per al transport escolar del proper curs s’estima en 3 milions d'euros.

Des del mes de maig de 2019 s’han realitzat 18 reunions interdisciplinars per a la coordinació del servei de transport del proper curs, en les que han participat els Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat, la Inspecció Educativa, els centres escolars, els ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat., i de les que cal destacar el treball en xarxa i l’alta implicació dels agents i institucions que hi intervenen amb la finalitat de millorar contínuament l’atenció de l’alumnat.

Per al proper curs escolar està previst, d’acord amb la piràmide de població escolar, dotar el servei d'un major nombre de vehicles per atendre l’increment d’alumnes de secundaria que ha de desplaçar-se fora del seu municipi, i desdoblar algunes rutes amb la incorporació d'alumnat amb necessitats educatives especials.

En aquest sentit, es revisen de manera continuada la durada dels itineraris i la proximitat de les parades en els casos de mobilitat reduïda, i en cas de necessitats sanitàries especifiques es disposa de vehicles sanitaris. Una mesura que es va iniciar ja fa uns anys és comptar amb un mínim de dues acompanyants en el cas de vehicles amb alumnat amb diversitat funcional, amb trastorns d’aspecte autista (TEA) o de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), entre d’altres.

Des de finals de l’any 2016 es disposa del Reglament de Transport Escolar del Baix Llobregat, una eina consensuada amb la comunitat educativa que regula un conjunt de pautes d’ús i petició dels serveis de transport escolar per facilitar-ne la prestació i la utilització a totes les persones usuàries, d’acord amb el Reial decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors. A l’any 2019 està previst introduir en el mateix  dues modificacions que han estat consensuades en les reunions de treball: una que enfortirà la cadena de custòdia en el trasllat de menors en els casos de conflictivitat familiar; i l’altra que incrementarà la comunicació institucional davant les obres viàries municipals que afectin els itineraris de transport escolar.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte