El SIAD reforça els serveis destinats a l'atenció del casos de violència masclista

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Baix Llobregat, que atén a les dones dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, va realitzar 882 atencions al 2018, a un total de 273 dones. El perfil de les dones ateses és d'entre 30 i 65 anys (en el 76,9% dels casos), casades o en parella (en el 44,6% dels casos), amb estudis primaris (en un 57,8% dels casos), de nacionalitat espanyola (en el 85,6% dels casos), amb fills i filles a càrrec (en un 66% dels casos) i en situació de violència masclista (en un 47,6% dels casos).

Davant aquest elevat percentatge de casos de violència i amb fills i filles a càrrec, s’ha reforçat el servei posant en marxa per una banda, el servei d’atenció psicològica infantil per filles i fills de dones víctimes de violència masclista usuàries del SIAD, i per una altra, un servei de suport tècnic en casos de violència masclista pels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

El servei d’atenció psicològica infantil es va posar en marxa al setembre del 2018, com a prova pilot, mitjançant una subvenció del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, i es van realitzar un total de 50 atencions de setembre a desembre. Al 2019, se li ha donat continuïtat amb l'objectiu principal de facilitar eines als infants i a les mares per poder-se desenvolupar d’una forma adequada després d’haver viscut en un context de violència masclista i visibilitzar els infants com a víctimes, ja que sovint queden invisibilitzats en els processos de violència i es troben en una situació d'especial vulnerabilitat, al patir la violència com les seves mares i no disposar de recursos per defensar-se.

S'ha iniciat també un servei de suport tècnic en casos de violència masclista pels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, per a que els ajuntaments puguin disposar d’orientació i eines per abordar-los. En aquest sentit, s’han programat per aquest any 2019, una sèrie d'actuacions amb serveis socials, per tal de proporcionar als equips, assessorament tècnic continuat i sessions formatives sobre com vehicular els casos de violència masclista que detectin, ja que són els recursos que deriven el 68,4% dels casos atesos al SIAD Baix Llobregat, i per tant, la principal font de detecció al territori.

La comarca també compta amb el Grup d’Atenció a la Víctima dels cossos de seguretat i el Servei d'Intervenció Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, com a serveis especialitzats en el tractament de casos de violència. Aquests serveis es coordinen amb el SIAD Baix Llobregat per tal de poder donar una resposta integral, mitjançant el treball en xarxa.

No obstant, cal destacar que es requereixen més recursos per a l'atenció d'urgències de dones maltractades i dels seus fills i filles, i incidir en què cal aplicar més mesures a nivell judicial per a que no siguin les víctimes les que han de sortir del seu domicili, sinó els agressors.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte