El SIPH Baix Llobregat atén 76 famílies entre l’abril i l’agost de 2023

L'abril de 2023, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va posar en marxa el Servei d’Intervenció en la Pèrdua de l’Habitatge (SIPH), un dispositiu comarcal d’atenció i contenció de l’exclusió residencial, que té la finalitat de donar suport i coordinar les intervencions per aturar els processos de pèrdua de l’habitatge habitual de famílies en exclusió residencial.

Aquest nou servei, posat en funcionament a través de la contractació d’una jurista especialitzada, permet encaminar i aportar eficiència a l’actuació dels 15 municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, en la contenció els desnonaments, amb visió de conjunt i de forma coordinada amb els Serveis Socials Bàsics locals, els SIDH-Ofideute i la resta d’agents que intervenen.

Des de la seva posada en funcionament, el SIPH ha atès un total de 57 casos derivats, sumant un total de 76 unitats de convivència ateses entre l’abril i l’agost de 2023.

Del total de casos atesos, cal destacar que en el 60% dels casos la persona que es fa responsable de la situació de pèrdua de l’habitatge és una dona.

Quant a les causes, el lloguer s'imposa com a primera causa de desnonaments (46%) seguit de l'ocupació, que ocupa el 33% dels casos. En les darreres, destaca el tipus de propietari, que en el 100% dels habitatges, és un Gran Tenidor. Finalment, en un 20% dels casos, trobem la impossibilitat de fer front al deute hipotecari.

Del total de desnonaments, hi ha presència de menors en el 60% dels casos.

L’objectiu del servei és, sempre que sigui possible, que les famílies es puguin quedar a l’habitatge de manera estable a través de l’acord amb les propietats.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, ha impulsat també el Pla Local d'Acció Comunitària, una eina de planificació que defineix l’estratègia d’inclusió social i d’intervenció comunitària de manera conjunta amb altres agents implicats en la lluita per al debilitament dels factors generadors d’exclusió social.

Els dispositius per prevenir i aturar els processos de pèrdua de l’habitatge habitual de segona generació, com el Servei SIPH, treballen a través de l’acció comunitària per a la inclusió social, actuant sobre les conseqüències de les situacions de vulnerabilitat, però tractant a l'hora d’incidir també en les seves causes.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte