Formació sobre l’abordatge jurídic dels casos de violència masclista per evitar la revictimització de les dones

Ahir dia 11 de juny  es va impartir al Consell Comarcal una sessió formativa sobre “L’abordatge jurídic dels casos de violència masclista” adreçada a professionals dels àmbits de serveis socials, igualtat i cossos de seguretat que atenen a dones maltractades.

Aquesta formació va anar a càrrec de l’advocada del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Baix Llobregat i tenia com a objectiu donar eines i coneixements a les professionals per abordar des del punt de vista legal, els casos de violència masclista amb els que es troben.

Els aspectes que s’han treballat han estat el marc legal vigent en matèria de violència masclista, les novetats legislatives en aquest àmbit, els serveis d’assistència jurídica especialitzada que intervenen en el procés judicial (com són el servei d’acompanyament de l’oficina d’atenció a la víctima i el torn d’ofici especialitzat en violència), el judici ràpid, l’ordre de protecció com a mesura cautelar, i les mesures civils que es poden adoptar de forma provisional.

S’han recordat els drets de les dones en el moment de denuncia i en seu judicial, fent especial incís en la importància de la intervenció de l’advocat/da d’ofici en el moment de denuncia, ja que aquesta presenta moltes avantatges per la defensa de la dona en el procés judicial, però el percentatge de denuncies que es formulen amb l’assistència d’advocat/da d’ofici encara és baix.

Es va destacar també la importància de que figuri la valoració de risc en la denuncia, ja que és de gran rellevància a l’hora d’establir mesures cautelars de protecció envers la dona i els seus fills/es, que són també víctimes de la violència masclista que es produeix al domicili familiar.

Cal assenyalar les dificultats que es troben les dones víctimes de violència masclista ja que sovint hi ha una manca de sensibilitat i empatia per part de les institucions, les quals actuen, amb freqüència, condicionades pels mites del síndrome de l’alienació parental (situació en la que un/a progenitor/a intenta, deliberadament, allunyar al seu fill o filla de l’altre/a progenitor/a, mitjançant la manipulació);  i de les denuncies falses, quan en aquest àmbit no arriben ni a l’1% del total.

Algunes mesures que es proposen, per contrarestar aquests mites i donar dades objectivables i útils al sistema judicial, és que des de serveis socials i des dels serveis d’informació i atenció a les dones, es faci un certificat acreditatiu conforme la dona es troba en una situació de violència de gènere, ja que aquest document els hi facilita l’accés als drets, recursos i prestacions que els hi pertoquen com a víctimes.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte