La precarietat al mercat de treball té nom de dona

L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat publiquen anualment l’informe “Dones i mercat de treball”, amb la voluntat de donar a conèixer les dades que mostren la situació actual de les dones al mercat de treball a la comarca.

L’informe parteix de l’anàlisi de 5 àmbits temàtics:

 1. Accés al mercat de treball. La formació.
 2. Principals indicadors de la població en edat de treballar.
 3. Usos del temps i cura.
 4. Salaris, prestacions i pobresa.
 5. El mercat de treball segons demanda.

Com a novetat, enguany l’informe incorpora les darreres dades d’enquesta (Índex d’Igualtat de Gènere i enquesta sobre qüestions de gènere) i s’analitzen els indicadors treballats sota la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’activitat i l’ocupació estan creixent de manera constant a la comarca des de 2008, però aquest creixement s’ha donat en part precaritzant la situació de les persones treballadores, i de les dones en major mesura que dels homes.

Així, les conclusions de l’informe posen de manifest que la igualtat real entre dones i homes no s’ha assolit:

 1. Tots els indicadors observats en aquest informe consoliden la discriminació de la dona en el mercat de treball: menor remuneració salarial, major pes en les persones aturades, major rotació laboral, major durada en l’atur i major risc de pobresa.
 2. El nivell formatiu té gènere. Enguany es consolida el descens del pes de dones matriculades en cicles formatius, i en el cas de cicles formatius tecnològics la presència de dones és testimonial. A les famílies vinculades a la indústria 4.0, un dels sectors amb major nivell de qualitat en el treball, les dones matriculades no superen el 5% el total. Els estereotips de gènere en la formació encara funcionen.
 3. Només el 34% dels empresaris i cooperativistes de Catalunya són dones.
 4. Mentre el treballador per compte propi és home, la jornada a temps parcial és de la dona. La rotació laboral creix i afecta més a les dones.
 5. Els treballs de cura continuen sent cosa de dones. Un 79% dels homes afirmen que tenir fills o cuidar d’una persona dependent no els hi ha suposat cap canvi en la seva carrera professional. Entre les dones aquest percentatge no supera el 46%.
 6. La bretxa salarial existeix i es fa més gran segons edat, ocupació i rang salarial. L’any 2017 les dones van cobrar de mitjana 6.522 € menys que els homes, és a dir, una bretxa salarial del 23% a favor dels homes.
 7. I la bretxa continua en totes les prestacions i pensions. La bretxa de pensions al Baix Llobregat es situa en el 43%.
 8. La taxa de risc de pobresa creix entre les persones grans, i molt especialment entre les dones grans.
 9. L’índex d’Igualtat de Gènere situa a Catalunya en 70,9 punts (la igualtat total se situa en 100), semblant al del conjunt d’Espanya, (70,1) i superior en 3,5 punts a la de la Unió Europera (67,4).

Per últim, l’anàlisi de la situació de les dones en el mercat de treball al Baix Llobregat s’emmarca perfectament en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, en concret en els ODS 5 (Igualtat de gènere) i 8 (treball digne i creixement econòmic) de l’Agenda 2030.

Tots els indicadors contemplats en l’ODS 5 mostren una situació de desigualtat de les dones: que cobren un salari mitjà inferior; que dediquen un major temps a les cures; hi ha un menor percentatge d’emprenedores i directives i, finalment, la gran escletxa (més del 88%) entre les dones i homes matriculats en famílies professionals amb molt bona sortida professional.

En quan a l’ODS 8, tot i que els indicadors continuen mostrant una situació de desigualtat de les dones (menor taxa d’ocupació, menys dones afiliades i escletxa salarial), la seva evolució anual, mostra una reducció del diferencial respecte els homes.

Podeu consulta l’informe complet en el següent enllaç.

Loading...

Loading...

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte