Presentació del Pla d'Implementació Turística del Baix Llobregat

El passat 13 de juliol la Sala de Plens del Consell Comarcal va acollir l'acte de presentació del Pla d'Implementació Turística del Baix Llobregat als agents públics i privats del sector turístic de la comarca.

L'acte va comptar amb la participació de Rosa Boladeras -Presidenta del Consorci de Turisme del Baix Llobregat-, Esteve Terradas -Diputat Delegat de turisme de la Diputació de Barcelona-, Domingo Morilla -President de la Federació d'Hostaleria del Baix Llobregat- i Carles Guilera -President de la Delegació del Baix Llobregat de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. L'exposició del Pla anirà a càrrec de Jordi Calabuig, consultor turístic.

El Pla d'Implementació Turística del Baix Llobregat estableix les línies principals del futur desenvolupament turístic de la comarca. En ell s'hi recullen les diferents estratègies a seguir pels agents implicats, així com les possibles oportunitats que hi existeixen per als propers anys. El Pla dóna continuïtat al que l'any 1999 es va elaborar al territori, directament vinculat amb la creació del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, un dels objectius del qual era actuar com a ens que establís una planificació de les actuacions més adients per al turisme comarcal.

En aquesta tasca, calia disposar d'un estudi en profunditat de la realitat del sector al territori. Per això, es va encarregar l'elaboració d'un primer Pla d'Implementació Turística per al Baix Llobregat, document que actuà com a marc de planificació i que va recollir les activitat prioritàries a desenvolupar en el termini de cinc anys.

El nou Pla que es va presentar dóna continuïtat i revisa l'anterior, tot analitzant la realitat turística a nivell comarcal i establint quins són els principals potencials de creixement. Amb l'estudi dut a terme, s'ha volgut identificar quina ha estat la dinàmica manifestada pel turisme durant els últims anys, a l'hora que s'hi assenyalen els principals obstacles que hi han intervingut.

Amb el nou Pla, s'ha dut a terme una actualització de la diagnosi per adequar-la a les noves circumstàncies i realitats que han anat apareixent durant els últims anys. S'hi analitza l'actualitat del sector en cadascun dels àmbits amb representació a la comarca -des del turisme de natura al de sol i platja, del d'esdeveniments i cultura al de reunions, del gastronòmic a l'actiu, entre d'altres- i s'hi subratllen quines accions s'haurien d'emprendre per mantenir el nivell de creixement i desenvolupament del turisme en el Baix Llobregat a curt, mig i llarg termini.

 

Baix Llobregat, 15 de juliol de 2006

Imatges addicionals: 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte