Servei de Transport Adaptat

Servei de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

Com accedir al servei?

Transport adaptat fix

Transport adaptat esporàdic

El servei de transport adaptat que es presta des del Consell Comarcal del Baix Llobregat té com a destinataris persones amb mobilitat reduïda residents en un dels municipis de la comarca del Baix Llobregat que pertanyen al conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) dins l’àmbit del que abans s’anomenava Entitat Metropolitana del Transport, com són Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,  Sant Just Desvern i Viladecans. 

Aquest tipus de servei no es podrà utilitzar com a transport amb finalitat sanitària ni escolar, per estar coberts per altres serveis públics.

Aquest servei de transport adaptat té dues modalitats diferenciades:
•    Transport adaptat fix
•    Transport adaptat esporàdic

 

Com accedir al servei?

El mecanisme a seguir per a la persona que vulgui ser usuària del servei de transport adaptat (fix o esporàdic) serà cursar la seva sol•licitud mitjançant els serveis socials (o serveis específics) del seu municipi de residència i seran aquests els encarregats d’informar de les condicions del servei, de verificar i custodiar la documentació exigida a tal efecte. Com a conseqüència, l’interlocutor directe per a qualsevol consulta, dubte, incidència,... serà sempre l’Ajuntament on s’ha cursat la sol.licitud.

Característiques, Requisits i Funcionament del Servei

Aquesta modalitat de servei de transport adaptat atendrà a un tipus de desplaçaments fixos, reiteratius en origen, destinació i horari, de manera que poden ser fàcilment programats amb anticipació. Són desplaçaments normalment diaris, de dilluns a divendres per assistència a centres o tallers ocupacionals (SOI, STO, CAE), centres de dia i altres centres especials, tots ells de caire públic o concertat.  Ateses les seves característiques són susceptibles d’un tractament col.lectiu, organitzat en rutes establertes prèviament i que porten incorporat la figura de l’acompanyant. Aquest tipus de servei es podrà prestar a persones amb mobilitat de reduïda que resideixen en els municipis del Baix Llobregat abans esmentats dins l’àmbit del conveni amb l’AMB i que es desplacin a algun centre d’aquests mateixos municipis o a municipis de la comarca del Barcelonès.

Aquesta modalitat de servei de transport per les seves característiques atendrà exclusivament a un tipus de desplaçaments, tots els dies de l’any, entre les 7 i les 24 hores, entre els municipis de l’àmbit del conveni amb l’AMB abans esmentats i, entre aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat. Són desplaçaments que no es repeteixen més de tres dies a la setmana, que són unipersonals  i que no es poden programar fàcilment amb molta antelació, la majoria de caire puntual per cobrir les necessitats esporàdiques, i dintre d’un sentit més lúdic, d’algunes persones que, per la seva dificultat per a desplaçar-se i per no disposar d’altre tipus de transport més adient, han de disposar esporàdicament d’un transport “porta a porta” que els permeti desenvolupar la seva vida quotidiana de la manera més normalitzada possible.

Els/Les usuaris/es potencials d’aquest servei hauran d’estar en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat i superar el barem de mobilitat reduïda, i a més hauran de complir com a mínim, un dels següents requisits (sobre els quals s’haurà d’adjuntar informe mèdic):

•    Ser usuari/a de cadira de rodes
•    Fer servir crosses o bastons per caminar
•    Presentar una insuficiència respiratòria greu
•    Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu
•    Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús d'un transport públic

Aquest tipus de transport no compte amb la figura de l’acompanyant, per tal si la persona usuària no pot desenvolupar-se de forma autònoma o és menor d’edat, haurà de portar el/la seu/va propi/a acompanyant.

Un cop la persona sigui donada d’alta en aquest tipus de transport esporàdic podrà utilitzar aquest servei segons les seves necessitats. El procediment consistirà simplement en trucar directament a l’empresa transportista i sol•licitar el servei, concretant l’hora i el lloc a on vol anar. Es podrà denegar la sol.licitud en el cas d’assolir el nombre màxim de viatges al mes disponibles, i en el cas que el Consell Comarcal i els Ajuntaments determinin un nombre màxim de serveis anuals per usuari/a i aquest/a els hagi superat, així com per saturació del servei, de forma que es passarà a “pendent de servei”, per a donar resposta quan aquest ho permeti.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte