Tràmits

Des d'aquesta pàgina, pots obtenir informació i realitzar els següents tràmits:


Presentació d'instàncies i documents al Registre general del Consell Comarcal

Aquest tràmit permet la presentació d'una instància o l’aportació de documentació al Consell Comarcal. Pots fer servir aquest tràmit genèric de presentació d'instàncies quan no existeixi un tràmit específic per a la gestió que vols realitzar.

Persones que el poden demanar

Qualsevol persona major d'edat.

Com es pot fer

Per internet:
Plataforma de tràmits ( e-TRAC ) que permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicació, adjuntant documentació annexa en format electrònics tots els dies de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments i permetent la tramitació des de qualsevol lloc.
És necessari disposar de certificat digital, idCAT o DNIE i estar identificat/da per accedir al tràmit electrònic.

Presencialment:
Cal presentar-se al registre del Consell Comarcal dins l'horari establert, amb la instància i la documentació que es vol annexar, si s'escau.
Pots descarregar-te la instància clicant aquí , o recollir-la a la seu del Consell Comarcal.

Preu: Gratuït


Queixes, incidències i suggeriments

Comunicació per part de la ciutadania d'una incidència o reclamació sobre un servei comarcal, una actuació o una decisió comarcal.

Persones que el poden demanar

Qualsevol ciutadà o ciutadana.

Com es pot fer 

Per internet: 
A través del tràmit electrònic habilitat en aquest web.

Presencialment:
Cal presentar-se al registre del Consell Comarcal dins l'horari establert, amb la instància i la documentació que es vol annexar, si s'escau. Podeu descarregar-vos el model d'instància del Consell Comarcal o recollir-la a la seu del Consell Comarcal.

Preu: Gratuït


Sol·licitud d'utilització del Parc Torreblanca

La visita del parc és gratuïta, subjecta a la normativa d’horaris aprovada. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques que utilitzin els diferents espais del recinte de manera privativa i/o captin imatges amb finalitats comercials o potencialment comercials, en tot cas prèvia autorització del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Persones que el poden demanar

  • Escoles, grups i activitats que realitzin entitats sense ànim de lucre de forma gratuïta.
    Cal saber els grups que accedeixen al parc i les activitats que es realitzen per poder conèixer el tipus d'ús que se li dóna, la compatibilitat/incompatibilitat d'activitats concurrents si és el cas, així com el nombre de participants, per tal de planificar les tasques de manteniment o de qualsevol altre tipus. També per a comunicar-vos qualsevol imprevist i/o impediment que pogués sorgir en la data de la vostra visita i evitar-vos desplaçaments innecessaris.
     
  • Empreses, organitzacions i persones físiques per altres tipus d'activitat, contactar amb els responsables del parc al Consell Comarcal del Baix Llobregat a través del tràmit descrit a continuació.

Com es pot fer 

Recordeu que, per a totes les activitats i actes cal presentar, amb la sol·licitud, la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat en el parc (pòlissa i justificant de pagament).​

Presencialment:

Cal presentar-se al registre del Consell Comarcal dins l'horari establert, i mínim 15 dies abans de la celebració de l'acte, amb la Sol·licitud d'utilització del Parc de Torreblanca i la documentació que es vol annexar, si s'escau.

Per internet:

Cal adjuntar la Sol·licitud d'utilització del Parc de Torreblanca degudament emplenada i amb la documentació que es vulgui annexar, si s'escau, a la Instància genèrica d'aquest Consell Comarcal.

Ordenança preus públics d'ús del Parc de Torreblanca

Veure Condicions i plànol del parc


Instal·lacions Juvenils

Per posar en funcionament una instal·lació juvenil cal comunicar-ho a l’administració competent per inscriure aquesta comunicació al registre. També es pot comunicar qualsevol modificació de les característiques, la titularitat o la situació administrativa de la instal·lació. S'entén per instal·lació juvenil: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils.

Comunicació i registre d'instal·lacions juvenils

 


Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments

Descarregar aquest full per omplir les dades bancàries degudament signades per la vostra entitat bancària. Cal presentar-la al registre del Consell Comarcal dins l'horari establert amb la documentació que es vol annexar, si s'escau.

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Baix Llobregat (per a Centres Escolars)

Consorci de la Colònia Güell

Consorci de Turisme del Baix Llobregat

 


Factura electrònica

Oblideu-vos del paper i beneficieu-vos de la facturació electrònica: reducció de costos, seguretat i agilitat en la tramitació. Des d'aquí podeu enviar les vostres factures electròniques i consultar el seu estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta

AVÍS IMPORTAT:

- Codi d’òrgan gestor, Unitat tramitadora i Oficina comptable (codi DIR-3) és una dada IMPRESCINDIBLE a l’hora de introduir les factures electròniques.

- Les dades bancàries introduïdes a la factura electrònica han de ser les mateixes informades i diligenciades a través del formulari de “Sol·licitud de dades bancàries” per a la realització de pagaments de la Tresoreria.

 

Com puc accedir a la BÚSTIA DE FACTURES?

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT

CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL

 

Com ampliar informació sobre la factura electrònica?
Per accedir a ampliar informació nomès cal fer clic aquí

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte