Pressupost

El pressupost aprovat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat per al 2024 ascendeix a 36.673.936,43 €, el que suposa un increment d’un 14,84% més que el pressupost inicial de l’exercici anterior, una proposta d’exercici que se centra en l’assistència als municipis i en l’acompanyament social, sobretot en els de menys de 20.000 habitants que disposen de menys recursos.

Cal destacar que la Generalitat de Catalunya finança el 75% del pressupost del Consell Comarcal, només el conveni amb el departament d’Ensenyament, pel qual es duen a terme actuacions en matèria d’Educació com la gestió del transport escolar, que coordina més de 80 rutes de transport adreçades a prop de 1.800 alumnes de tota la comarca, o la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar, que cada any rep més de vint mil sol·licituds, suposa un 46,83% del pressupost. L’elevat nombre de sol·licituds per al curs 2023-2024, i la millora de la quantia de l’ajut de menjador escolar pels col·lectius més vulnerables, ha provocat un increment previst de gairebé 2,7 milions d’euros per fer front a noves necessitats.

Pel que fa als ingressos, el 97% són finalistes i provenen de transferències d’altres administracions, com la Generalitat de Catalunya, que finança el 78,22% de tot el pressupost comarcal, o els ajuntaments de la comarca que financen el 15,54%.

El pressupost aprovat busca mantenir l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l’entitat, això no obstant, no es pot considerar un pressupost tancat, ja que està previst incorporar noves subvencions de l’àrea de promoció econòmica.

 

El Consell Comarcal no disposa de recursos fiscals propis. El 97% dels ingressos comarcals provenen de transferències d’altres administracions i exceptuant el Fons de Cooperació Local (1,82 milions d’euros), tot aquest finançament té caràcter finalista. La Generalitat de Catalunya finança el 75% de tot el pressupost comarcal. El conveni de delegacions de competències amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya representa el 47,5% del pressupost total del Consell Comarcal.

 
 
 

En aquest context pressupostari la gestió comarcal està enfocada a la consecució de dos objectius: eficiència en els serveis que presta i donar un servei homogeni en el territori.

En aquest enllaç podeu consultar l'Anunci del BOP de l'aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2024.


 

Any 2023


 

Any 2022


 

Any 2021


 

Any 2020


 

Any 2019


 

Any 2018


 

Any 2017


 

Any 2016


 

Any 2015

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte