20.800 empreses i 346.830 llocs de treball registrats en el 1T de 2023

Nota estructura productiva

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al primer trimestre de 2023. Aquesta és una anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques, sectors productius i activitats de valor afegit.

 

Durant el primer trimestre del 2023 el treball assalariat manté un fort ritme de creixement.  Per altra banda, tant el nombre d’empreses com el treball autònom segueixen disminuint tant respecte l’any passat com respecte abans de la pandèmia (2019) amb una variació del -7,0% i del -3,8% respectivament.

 

La tendència de destrucció del teixit empresarial que s’està donant al Baix Llobregat divergeix de la resta de l’entorn metropolità i del conjunt de Catalunya, on el nombre d’empreses tendeix a augmentar molt lleugerament. El treball per compte propi disminueix de manera més destacada a la comarca que a la resta d’àmbits territorials. Tanmateix, el creixement dels llocs de treball assalariats és menor a la comarca que a la resta d’àmbits analitzats.

 

La lenta tendència de recuperació del teixit empresarial que s’havia donat entre el 2016 i el 2019 sembla haver-se trencat amb l’arribada de la covid-19. Tot i la recuperació parcial del nombre d’empreses entre 2021 i 2022 (+1,8%), la variació entre el primer trimestre de 2022 i  2023 torna a ser negativa amb 212 empreses menys (-1%). Així doncs, la comarca es troba clarament per sota del nombre d’empreses amb el que comptava al 2019 (-1.562, -7,0%) i al 2008 (-2.235, -13,5%).

La destrucció de teixit empresarial continua a la comarca mentre que a la resta d’àmbits territorials la variació canvia de signe i és lleugerament positiva amb creixements inferiors a l’1%.

 

Les activitats relacionades amb el comerç i la restauració concentren una de cada tres empreses de la comarca (32,9% del total). Mentre que el comerç al detall i els serveis de menjar i begudes disminueixen respecte 2022 (-5% i -3% respectivament), comerç a l’engròs augmenta molt lleugerament (+0,9%). Respecte 2022, els sectors on més ha crescut el nombre d’empreses han estat les comerç a l’engròs i construcció d’immobles, mentre que el comerç al detall, el serveis de menjar i begudes i la fabricació de productes mecànics són els sectors que registren més pèrdues.

 

La variació anual dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat l’any 2023 va ser positiva (+3,7%, 10.525 assalariats més), sent aquesta inferior a la de l’any anterior (+5,7%, +13.855) i situant-se molt a prop de l'observada l’any 2019 (+3,9%, 9.947 assalariats). El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al RGSS, sobretot respecte 2008, 2019 i 2020. Precisament en aquest període el creixement és superior a la resta d’àmbits territorials de referència (AMB, ATM i Catalunya).

 

El fort creixement que han experimentat les grans empreses localitzades a la comarca entre el 2008 i el 2022, juntament amb la pèrdua de llocs de treball a les PiMES ha fet que les empreses de més de 250 treballadors passessin de concentrar el 20,3% dels llocs de treball el 2008, a representar el 33,4% actualment. Les PiMES, en canvi, han passat del 52,5% al 39,8%. Des de la crisi del 2008, els llocs de treball assalariats a les grans empreses (més de 250 treballadors/es) han crescut un 97% i a les empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors/es) un 18,4%. Aquests creixements tan accentuats contrasten amb la pèrdua de pes de les empreses més petites (menys de 50 treballadors/es), les quals han perdut el 9,4% dels llocs de treball amb els que comptaven al 2008.

 

Durant aquest primer trimestre del 2023 és remarcable com de les 10 activitats que més persones assalariades ocupen a la comarca, només la fabricació de productes metàl·lics ha registrat una variació anual negativa respecte 2022 (-1,9%) sent també l’activitat amb més pèrdues de lloc de treball respecte 2008 (-32,6%). En canvi, activitats com serveis a edificis i activitats de jardineria, comerç a l’engròs, serveis de menjar i begudes i administració pública han registrat creixements anuals del 11,7%, 3,5%, 4,6% i 5,6% respectivament. Per altra banda, les activitats que han perdut més persones assalariades han estat altres activitats de serveis personals (-6,4%, -175 persones) i venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (-3,2%, -155 persones).

 

Durant el primer trimestre de 2023 només quatre localitats han perdut llocs de treball assalariat respecte 2022. D’aquests quatre municipis destaca la Palma de Cervelló, que ha perdut el 14,0% dels llocs de treball degut a la destrucció d’ocupació a la indústria. Per altra banda, Torrelles de Llobregat (15,9%) i Esparreguera (14,5%) són els municipis amb més creixement de l’afiliació. En total, al març del 2023 hi ha un 3,7% més de llocs de treball assalariats a la comarca que al mateix trimestre del 2022.

 

Quan es posen en relació els llocs de treball a la comarca i la població ocupada que resideix al Baix Llobregat (però que pot treballar a qualsevol altre lloc) s’observa un “dèficit” de llocs de treball que comporta la dependència dels mercats laborals d’altres comarques, ja que hi ha un 9,4% més de població ocupada que viu a la comarca que llocs de treball que s’hi localitzen. El caràcter eminentment residencial d’alguns municipis fa que el nombre de llocs de treball localitzats sigui molt inferior a la població ocupada que viu a la mateixa localitat. Municipis com Begues, Torrelles de Llobregat, Corbera de Llobregat, Collbató o Vallirana tenen un caràcter residencial molt marcat, mentre que El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern o Sant Esteve Sesrovires tenen una major funció productiva, ja que registren un nombre  de llocs de treball superior al de la seva població ocupada resident.

 

Una vegada més, el treball autònom manté una dinàmica negativa al Baix Llobregat i aquesta és superior a la restà de l’àmbit metropolità i a la del conjunt de Catalunya. Aquesta dinàmica no és recent, si no que es reprodueix per a tots els anys analitzats. Després de l’increment experimentat durant el 2022 (+0,8%), les afiliacions per compte propi decauen amb la pèrdua de 445 autònoms (-0,9%) pel que es torna a destruir ocupació. La variació respecte a 2008 és del -12,7%, el que ha suposat una davallada de 7.040 llocs de treball autònoms. Aquesta caiguda contrasta amb les variacions molt més moderades de Catalunya (-6,9%) i de l’Àmbit Territorial Metropolità (-7,4%) i, especialment, amb el creixement a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on la variació respecte al 2008 ha estat del +1,8%.

 

El 49,3% del treball autònom es concentra al comerç al detall, el transport, les activitats especialitzades de la construcció i la restauració, tots ells sectors amb variacions negatives dels llocs de treball autònoms durant tots els períodes analitzats a excepció de serveis de menjar i begudes que ha experimentat un creixement del 0,4% respecte l’any 2022 i del 3,8% respecte 2021 i 2020.

Durant aquest darrer trimestre les activitats on més ha crescut el treball per compte propi han estat l’educació, les activitats sanitàries i la construcció d’immobles (+3,9%, +2,5% i 2,9% respectivament). No obstant, les baixes d’afiliació autònoma a sectors com el transport o el comerç han fet que el balanç anual comarcal sigui negatiu (-0,9%).

 

Castellví de Rosanes, La Palma de Cervelló, i Torrelles de Llobregat registren les majors pèrdues de llocs de treball autònom amb caigudes superiors al 5%. Només tres municipis registren un creixement d’autònoms respecte 2008: El Papiol (2,4%), Sant Andreu de la Barca (1,4%) i Cornellà de Llobregat (1,3%).

 

EMPRESES

ASSALARIATS

AUTÒNOMS

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte