20.923 empreses i 353.775 llocs de treball registrats en el 4T de 2023

Nota estructura productiva

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al quart trimestre de 2023. Aquest és una anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques.

 

Durant el quart trimestre del 2023 el treball assalariat manté un fort ritme de creixement (+3,1%). Per altra banda, tant el nombre d’empreses com el treball autònom s’estabilitzen respecte l’any passat (+0%) i (+0,2%) i disminueixen respecte 2019 amb una variació del -6,5% i del -3,0% respectivament.

 

La lenta tendència a la recuperació del teixit empresarial que s’havia donat entre 2016 i 2019 sembla haver-se interromput amb l’arribada de la covid-19. Tot i la recuperació parcial del nombre d’empreses registrades durant 2021 (+2,4%, +503 empreses) i l’estabilització en l’últim any (+0%; +10 empreses), la comarca encara es troba clarament per sota del nombre d’empreses amb les registrades el 2019 (-6,5%, -1.459) i el 2008 (-9%, -2.071). Mentre que al Baix Llobregat s’estabilitzen el nombre d’empreses a la resta d’àmbits territorials la variació és lleugerament positiva tot i que amb creixements inferiors a l’1%.

 

Les activitats relacionades amb el comerç i la restauració concentren una de cada tres empreses de la comarca (32,9% del total). Mentre que el comerç al detall (-2,2%) i a l’engròs (-0,5%) disminueixen, serveis de menjar i begudes augmenta molt lleugerament (+0,4%) respecte l’any anterior. Respecte el 2022, les activitats on més ha crescut el nombre d’empreses han estat les de transport terrestre i activitats sanitàries, mentre que comerç al detall, la fabricació de productes metàl·lics i activitats jurídiques i comptabilitat són les que registren més pèrdues.

 

La variació anual dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat l’any 2023 va ser positiva (+3,1%, +9.115 assalariats més), sent aquesta inferior a la variació interanual de l’any 2022 (+4,3%, +12.140) i 2021 (+4,2%, +11.340). El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al RGSS, sobretot respecte 2008, 2019 i 2020. Precisament en aquest període el creixement és superior a la resta d’àmbits territorials de referència. En el darrer any el nombre d’assalariats ha augmentat en major mesura al Baix Llobregat que a l’àmbit metropolità.

 

El fort creixement que han experimentat les grans empreses localitzades a la comarca entre el 2008 i el 2022, juntament amb la pèrdua de llocs de treball a les PiMES ha fet que les empreses de més de 250 treballadors passessin de concentrar el 21,1% dels llocs de treball al 2008, a representar el 34,4% actualment. Les PiMES, en canvi, han passat del 51% al 39%. A major grandària, major creixement de l’ocupació. Des de la crisi del 2008, els llocs de treball assalariats a les grans empreses (més de 250 treballadors/es) han crescut un 108,5% i a les empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors/es) un 21,8%. Aquests creixements tan accentuats contrasten amb la pèrdua de pes de les empreses més petites (menys de 50 treballadors/es), les quals han perdut el 2,2% dels llocs de treball amb els que comptaven al 2008.

 

Durant aquest quart trimestre de 2023 és remarcable com de les 10 activitats que més persones assalariades ocupen a la comarca, només tres han registrat una variació negativa: comerç al detall, emmagatzematge i activitats afins al transport i administració pública una variació anual negativa respecte 2022. Administració pública és l’activitat que més persones ha perdut (-39,3%, -6.510 persones) i educació (+54,0%, +7.040 persones) la que més afiliats ha guanyat . Tot apunta a un possible canvi d’activitat dels mateixos individus afiliats, que han passat de ser codificats a la categoria d’administració pública a la d’educació. Serveis a edificis i activitats de jardineria (+11,9%, +1.360 persones) i activitats jurídiques i de comptabilitat (+26,6%, +1.190) són les altres activitats més dinàmiques; arts gràfiques (-11,4%, -385) i fabricació de materials i equips tècnics (-12,2%, -335 persones)són les activitats que més llocs de treball perden.

 

Quan es posen en relació els llocs de treball a la comarca i la població ocupada que resideix al Baix Llobregat (però que pot treballar a qualsevol altre lloc) s’observa un “dèficit” de llocs de treball que comporta la dependència dels mercats laborals d’altres comarques, ja que hi ha un 6,4% més de població ocupada que viu a la comarca que llocs de treball que s’hi localitzen.

 

El treball autònom té una variació interanual positiva (+0,2%, +105 persones). Així es recupera la tendència positiva després del decreixement observat l’any 2022 (-0,8%, -370), tot i que en menor mesura que la variació positiva de l’any 2021 (+1,4%, +690). Aquesta dinàmica del treball autònom comarcal (decreixement i després estabilització) contrasta amb l’evolució dels altres àmbits territorials de referència on el nombre d’autònoms mostra una tendència al creixement en tots els períodes analitzats excepte en el període 2008-2023, on l’únic àmbit amb creixement observat va ser l’Àrea metropolitana de Barcelona.

El 49% del treball autònom es concentra al comerç al detall, el transport, les activitats especialitzades de la construcció i la restauració, totes elles amb variacions negatives durant tots els períodes analitzats a excepció de serveis de menjar i begudes mosta certa estabilitat amb una variació del (0,0%, -0,6%, +0,2%, 1,6% i -2,0%) respecte 2022, 2021, 2020, 2019 i 2008 respectivament. Durant aquest trimestre les activitats on més ha crescut el treball per compte propi han estat activitats de serveis personals, construcció d’immobles i activitats immobiliàries (+2,7%, +3,5% i +6,4% respectivament). Les baixes d’afiliació autònoma destaquen en les activitats de comerç al detall i transport terrestre on el balanç anual és negatiu (-2,2% i -1,0%). EMPRESES

ASSALARIATS

AUTÒNOMS

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte