Creix l'ocupació però baixen les empreses respecte 2019

Nota estructura productiva

21.012 empreses i 338.510 llocs de treball registrats en el primer trimestre de 2022 al Baix Llobregat.

 

L’ocupació creix respecte 2019 (darrer any abans de la pandèmia) (+23.089, +9%) però el nombre d’empreses registrades disminueix (-1.350, -6%).

Tots els components de l’estructura productiva creixen respecte 2021. Si mirem respecte l’any anterior a la pandèmia, les empreses són l´únic component de l’estructura productiva del Baix Llobregat que disminueix. La recuperació respecte el primer trimestre de 2021 és general a tots els àmbits territorials. El creixement del nombre d’empreses al Baix Llobregat és superior al registrat a la resta d’àmbits. El creixement dels llocs de treball registrats és generalitzat i superior al registrat a la comarca.

Després de la gran disminució d’empreses en el 2020 (2.091 empreses menys que en el 2019), el 2021 i el 2022 registren un creixement de 1,8% (360 i 381 empreses més). Tot i aquest creixement, no es supera el nombre d’empreses registrades en el 2019 (22.362) o en el 2008 (24.035).

Si comparem amb l’àmbit metropolità al Baix Llobregat la destrucció respecte 2008 és menor.

Les activitats de comerç i serveis de menjar i begudes continuen concentrant el major nombre d’empreses de la comarca (24% del total). Respecte 2019 i 2008 la majoria d’activitats disminueixen en nombre d’empreses.

Les serveis de menjar i begudes i transport terrestre són les que creixen més en empreses respecte 2021. Les activitats de comerç a l’engròs i intermediaris del comerç i venda i reparació de vehicles les que més baixen en nombre d’empreses registrades.

 

Dels 287.751 llocs de treball en règim general, un 41% és de fins 50 treballadors; un 27% treballen en empreses d’entre 51 a 250 treballadors i  el 32% dels assalariats treballen en grans empreses (251 i més treballadors).

En quant a la variació anual dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat gairebé nul·la l’any 2020 (0,6%) i del 2,9% l’any 2021, el 2022 registra un creixement del 5,1% (+13.855) respecte 2021 i del 15,5% (+38.703) respecte 2008.

El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al RGSS, sobretot respecte 2008 i en menor mesura respecte 2019 i 2020. Respecte 2021 però, el creixement és menor a la d’àmbits territorials de referència.

Les activitats de comerç i serveis de menjar i begudes continuen concentrant el major nombre d’assalariats de la comarca (25% del total). Respecte 2008 la majoria d’activitats creixen en el nombre d’assalariats a excepció de activitats especialitzades en construcció i fabricació de productes metàl·lics.

Els serveis de menjar i begudes i emmagatzematge i activitats afins al transport són les que creixen més en llocs de treball en règim general respecte 2021. Les activitats d’indústries químiques i fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs les que registren un major descens de llocs de treball.

 

 

A major grandària, major creixement de l’ocupació. Les grans empreses són les que observen el major creixement de població assalariada, sobretot respecte 2008 que es registra un creixement superior al 80%.

 

Més del 28% dels llocs de treball de la comarca són de serveis relacionats amb l’empresa seguit del comerç (20% del total) i la indústria (15%).Sant Esteve Sesrovires (39%)  i Abrera (38%)  són els municipis on la indústria concentra el major pes dels llocs de treball.

 

El Baix Llobregat registra un 11% més de població ocupada que viu a la comarca que població que hi treballa. El Prat de Llobregat i Sant Just Desvern són els municipis que tenen una major diferència de llocs de treball generats pel municipi (+50%). Torrelles de Llobregat, Begues i Corbera de Llobregat, en canvi, són els municipis que registren un major diferencial en favor dels treballadors residents al municipi.

 

50.759 llocs de treball en règim autònom registrats al Baix Llobregat. Aquest últim any les afiliacions al RETA en el Baix Llobregat han crescut un 0,7% (+372), seguint amb la tendència a la variació interanual positiva observada l’any 2020 (1,8%) i l’any 2019 (0,6%). Respecte 2008 hi ha una disminució del 8,7%, sent aquesta superior a la resta d’àmbits territorials.

Les activitats de comerç al detall, transport terrestre i activitats especialitzades en construcció concentren el major nombre d’autònoms de la comarca (34,1% del total). Respecte 2021, 2020 i 2019 el creixement del nombre d’autònoms és desigual. En canvi, respecte 2008 la disminució és més acusada en la majoria d’activitats.

Les activitats sanitàries i altres activitats de serveis personals són les que més creixen en autònoms respecte 2021. Les activitats especialitzades de la construcció i reparació d’ordinadors són les activitats que més baixen en nombre d’autònoms.

 

 

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte