La renda disponible declarada del Baix Llobregat disminueix al 2020

Nota IRPF 2020
Document/s adjunt/s: 

L’Observatori comarcal realitza un anàlisi municipal de l’Estadística de persones declarants de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2020, a partir de la informació de l’Agència Tributària. 2020 ha registrat un creixement de l’índex declaratiu i un descens de tots els indicadors de renda (renda bruta, renda disponible i renda disponible per declarant) al Baix Llobregat.

 

La renda disponible mitjana per declarant del Baix Llobregat l’any 2020 és de 23.266€, i ha baixat en 252 € de mitjana respecte de la dada de 2019. Aquesta disminució de la renda mitjana segueix la tendència del conjunt de Catalunya. La renda disponible per declarant al Baix Llobregat es situa lleugerament per sobre de la catalana.

 

El pes de les rendes del treball sobre el total de rendes de la comarca augmenta respecte de l’exercici anterior i,  comparativament amb Catalunya, el Baix Llobregat té un pes superior de les rendes provinents del treball (82,5% del total de rendes davant el 79,7% català). Pel que fa al tipus de rendes, respecte als anys anteriors baixa lleugerament el pes de les rendes de capital mobiliari, rendes d’activitats econòmiques i la de guanys patrimonials. Les rendes de treball són les que més creixen, seguides de les de béns immobles i rendes exemptes.

 

El Baix Llobregat té una proporció de declaracions en el tram més baix de base imposable (de menys de 6.010 € ) inferior a la mitjana de Catalunya. La comarca presenta un major pes en les declaracions entre 21.035 € i 60.101 € de base imposable i, a l’arribar al tram de declaracions de rendes molt altes, amb base imposable superior a 60.101 €, el Baix Llobregat està per sota de Catalunya. El 29% de les declaracions  de la comarca tenen una base imposable de menys de 12.010 € i aquestes apleguen només un 4,7% de la renda comarcal. En canvi, el 23,5% de les declaracions tenen una base imposable de més de 30.000 € i suposen el 64,2% de la renda del Baix Llobregat.

 

Respecte l’any 2019 els trams de renda entre 18.030 € i 30.050 € són els que disminueixen els seu pes respecte el total. En canvi, augmenta el seu pes respecte el total, la resta de trams de renda, destacant el tram inferior (fins 6.010 €) .

 

En la nota informativa es pot consultar una fitxa detallada per a cada municipi, així com taules i gràfics comparatius.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte