La mobilitat dels joves al Baix Llobregat - 2008

Imatge nota mobilitat juvenil
Document/s adjunt/s: 

Dades corresponents a l’estudi “La mobilitat al Baix Llobregat. Explotació de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ2006) i enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2003-2008)”.

La majoria de la mobilitat realitzada a la comarca és de caràcter intern (74,3%). La mobilitat amb l’exterior es dirigeix, en la seva majoria, cap a Barcelona. Els motius de la mobilitat difereixen segons es parla de dies feiners, dissabtes o festius. Mentre en els dies feiners els estudis i el treball generen el 45,8% de la mobilitat de la comarca, en els dies festius, aquests motius només representen el 6,8% de la mobilitat.

Així, són els motius personals (oci, visites a amics i familiars, realització de gestions personals, compres, acompanyament...) els que predominen en la mobilitat quotidiana del Baix Llobregat (54,2% del total de la mobilitat dels dies feiners i 93,2% del total de la mobilitat dels dissabtes i dies festius).

El mitjà de transport més emprat en els desplaçaments per motius ocupacionals, tant en dia feiner com en dissabte i festiu és el vehicle privat. En la mobilitat personal predominen els modes no motoritzats.

El 14,0% dels desplaçaments de la comarca en dia feiner es realitzen en transport públic. Aquest percentatge és inferior al que s’observa en el conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona (18,6%) i lleugerament superior al conjunt de Catalunya (13,8%).

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte