Un 29,2% dels baixllobregatins han viscut sempre al mateix municipi

CPH2021
Document/s adjunt/s: 

L’Observatori comarcal reedita la nota sobre el cens de població del Baix Llobregat amb l’explotació del darrer cens publicat per l’Instituto Nacional de Estadística (INE). Es presenten tres documents: la nota extensa amb informació a nivell municipal, el resum de dades (pòster) i la nota de premsa. En ells podreu trobar les principals característiques sociodemogràfiques de la població (sexe i edat, nivell d’estudis, estat civil, nacionalitat i lloc de naixement i relació amb l’activitat) i altres indicadors destacats (envelliment i sobreenvelliment, residència actual segons procedència i any d’arribada al municipi).


El Cens de Població i Habitatges realitzat per l’INE l’any 2021 és el divuitè cens oficial realitzat a Espanya. A diferència dels censos anteriors no s’ha construït recopilant informació a partir de l’entrevista a les llars sinó que per primera vegada s’ha elaborat mitjançant la combinació de desenes de registres administratius. Aquest mètode basat en microdades es considera de més qualitat i més eficient. A més a més, aquest sistema de producció d’informació demogràfica basada en registres administratius permet que el cens deixi de ser una publicació desenal per a convertir-se en una publicació amb periodicitat anual.  

 

Al Baix Llobregat hi havia 832.374 habitants l’any 2021, un 3,8% més (+30.619 persones) que fa deu anys. La tendència a l’envelliment es confirma, amb una reducció del 3,9% dels infants d’entre 0 i 15 anys (-5.660 infants) i un creixement del 16,9% de les persones de 65 anys i més (+21.621 persones). Tanmateix, els indicadors d’envelliment reafirmen aquesta inclinació, hi ha 107 persones de més de 64 anys per a cada 100 nens. L’índex de sobreenvelliment, la relació entre la població de 85 anys i més amb població de 65 i més, és de 14,4%.

Pel que fa al nivell d’estudis un 33,3% de la població de més de 15 anys té estudis superiors. Aquest percentatge és molt superior a Sant Just Desvern (59%). En l’extrem oposat, educació primària o inferior, hi trobem el 14,4%. Martorell (20%) i Cornellà (18%) són els municipis amb més proporció de persones amb aquest nivell educatiu.

Segons la variable estat civil, el 43,3% de les persones residents al Baix Llobregat són solteres. El 40,1% són casades i el 7,1% divorciades o separades. Tanmateix, la variable estat civil té les seves limitacions ja que no sempre reflecteix la realitat de la llar pel que fa les relacions de parentiu en un entorn cada cop més complex. De fet, de les persones que viuen en parella (45,7%) n’hi ha un 18,8% que ho fan com a parella cohabitant no casada.

Segons el cens, un 51,0% de les persones de més de 15 anys estan ocupades, un 6,8% en l’atur, un 2,6% són pensionistes per invalidesa, un 16,4% pensionistes per jubilació, un 16,1% són altres inactius i un 7% són estudiants. Pel que fa al perfil dels ocupats: hi ha menys dones (47,7%) que homes ocupats, només un 9,1% d’estrangers i un 48,4% tenen estudis universitaris. 

El cens de Població inclou únicament les persones, de qualsevol nacionalitat, que tinguin fixada la “residencia habitual” en el territori nacional.  El padró és la font bàsica per obtenir el lloc de naixement i la nacionalitat i es complementa amb les adquisicions de nacionalitat espanyola de residents. Un 15,3% dels baixllobregatins ha nascut fora d’Espanya. El 41,4% d’aquest va néixer en algun país d’Amèrica del Sud i el 21,1% en algun punt del continent africà.  Si tenim en compte la nacionalitat, el 10,8% tenen nacionalitat estrangera.

Si observem la relació entre l’habitatge actual i l’habitatge anterior destaca com el 29,2% dels baixllobregatins han viscut sempre al mateix municipi. De fet, un 12,4% de la població ha viscut sempre a la mateixa llar. El cens també permet saber quan es va arribar a l’habitatge actual. Un 27,6% va arribar entre 2011 i 2019 i un 25,9% abans de 1981. En el darrer any (2020) hi ha hagut un 5,2% de nouvinguts, aquesta xifra augmenta fins el 10% a Sant Just Desvern, el municipi del Baix Llobregat amb més població nouvinguda en aquest període.

Per últim, cal destacar com un cop més aquesta font ens permet subratllar com de diversos són els municipis del Baix Llobregat. Les característiques sociodemogràfiques varien significativament entre les diferents municipis ja que les casuístiques dels mateixos són múltiples. Per tant, és necessari tenir en compte aquesta complexitat a l’hora de generar qualsevol conclusió pel que fa a les característiques d’una comarca integrada per 30 municipis tant diferents.

POBLACIÓ PER EDAT

POBLACIÓ AMB NIVELL D'ESTUDIS SUPERIOR

NACIONALITAT I POBLACIÓ NASCUDA A L'ESTRANGER

ANY D'ARRIBADA AL MUNICIPI

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte