Bases de la 12a edició

12a Edició del Premi Literari Delta - Concurs de Narrativa escrita per dones

Presentació

El Premi Literari Delta de narrativa escrita per Dones, és un certamen literari biennal que arriba enguany a la 12a edició, mantenint el seu principal objectiu:  promoure la creació literària de les dones reivindicant la mirada i el pensament feminista com a claus per transformar la societat.

Des de la seva creació el 2001, l’evolució del certamen ha estat molt positiva, tant pel que fa a qualitat com a la quantitat d’obres presentades a cada edició. En aquest avenç tenen un paper cabdal els tallers d’escriptura organitzats en el marc del Premi, que ofereixen a les noves creadores l’oportunitat de formar-se i desenvolupar les seves capacitats i creació literàries.

Les desigualtats per raó de gènere persisteixen encara en molts àmbits de la nostra societat, i l’àmbit literari no és una excepció, motiu pel qual és necessari continuar impulsant projectes que promoguin la presència de dones escriptores i ofereixin l’oportunitat a les noves creadores, de donar a conèixer les seves obres.

El Premi Literari Delta és fruit de la col·laboració de 17 ajuntaments del Baix Llobregat i el Consell Comarcal, que impulsen aquesta 12a edició des del convenciment que el reconeixement de la narrativa escrita per dones és principal en una comarca declarada feminista.

Bases del Concurs (Bases PDF Cat) (Bases PDF Cast)

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, i els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Viladecans amb la col·laboració de les biblioteques municipals i amb el suport del Consell de les Dones del Baix Llobregat i de la Diputació de Barcelona, convoquen la 12a Edició del PREMI LITERARI DELTA, CONCURS DE NARRATIVA ESCRITA PER DONES.

1. PARTICIPANTS

Les dones que vulguin participar en el concurs han de complir les condicions següents:

 1. Ser majors d’edat.
 2. No haver estat guanyadores d’edicions anteriors d’aquest premi.

2. JURAT

 • La persona que ostenti la regidoria d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Viladecans, i la persona que ostenti la conselleria de Feminismes del Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a Presidentes del jurat.
 • Andrea Cervera Tomás, docència, dinamització, i gestió cultural des del feminisme i les lletres. 
 • Rosa Agustí Sanfeliu, Psicopedagoga. Sòcia de la llibreria cooperativa cultural de Proximitat en Viladecans, Els Nou Rals.
 • Belinda Siles Sancho. Mestra. Component del grup d’investigació sobre l’escola inclusiva de la Universitat de Barcelona. Dinamitzadora de les “tertulias literarias dialógicas” de la biblioteca de Viladecans.
 • Patricia Aliu Aparici. Periodista, escriptora, traductora i assessora lingüística.
 • Vicky Herrero García, lectora editorial, graduada en Humanitats.
 • Eva Mª Garrigosa Sola, professora i escriptora local. Guanyadora de la darrera edició del Premi literari Delta
 • Micaela Serrano, escriptora local, llicenciada en Filologia Hispànica, especialitat de literatura.
 • Quinny Martínez Hernández: Escriptora, periodista i coordinadora editorial @plataformacero.

Referents tècniques d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Viladecans i Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat, que actuaran com a secretàries del jurat.

La decisió serà inapel·lable.

3. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ

La concessió s’efectua mitjançant concurrència competitiva. Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 30 dies des de la seva publicació a BOPB, no s’han presentat al·legacions.

La selecció es farà segons es detalla a continuació:

 • El tema de les obres és lliure i poden ser escrites en català o en castellà.
 • Cada autora podrà presentar només una obra.
 • Les obres han d'estar escrites incorporant la perspectiva feminista i l’ús de llenguatge inclusiu. Es valoraran les obres que posin en valor la visibilitat de les dones en la societat actual o en el decurs de la història de la humanitat.
 • Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.
 • Les obres només poden contenir text.
 • Les obres s’han de presentar en suport informàtic (llapis de memòria) i una única còpia en paper. Han de tenir una extensió de 80 a 200 pàgines, escrites en DIN A4 i cada pàgina ha de tenir 32 línies, lletra Arial 12 i interlineat d’1,5.
 • La còpia de l’obra, així com el suport informàtic (llapis de memòria), s’han de presentar presencialment o per correu administratiu, al Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc Torreblanca, CN-340, 08980, Sant Feliu de Llobregat, dins d’un sobre tancat i sense nom. Dins del sobre, n’hi haurà un altre (la plica) amb les dades personals (fotocòpia del DNI, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, lloc de residència i títol de l’obra). Tant al llapis de memòria com en tots els sobres hi ha de constar el títol de l’obra i el text: PREMI DELTA 2023-2024.

El termini de presentació s’iniciarà a partir de la publicació d’aquestes bases i finalitzarà, improrrogablement, a les 14.00 hores del divendres 22 de setembre de 2023. El veredicte es farà públic en l’acte de lliurament dels premis, que se celebrarà a Viladecans el 14 de desembre. L’autora premiada haurà de comparèixer obligatòriament a l’acte o bé designar algun/a representant que tingui coneixement profund de la seva obra i en pugui participar activament.

4. PREMIS

Els premis són:

 • Obra guanyadora: 3.000 euros i edició de l’obra en paper i digital.
 • Obra finalista: 1.000 euros i edició de l’obra digital.

5. DRETS D’AUTORA

El comitè organitzador es reserva tots els drets de la primera edició sense límits geogràfics ni  temporals, i també els de l’explotació digital de l’obra.

El comitè organitzador publicarà l’obra guanyadora i es reserva el dret de correcció d’estil i de llenguatge sexista en cas necessari.

Els originals de les obres guanyadores quedaran a disposició del comitè organitzador.

La resta d’obres estaran a disposició de les autores durant un termini màxim de dos mesos a partir de la data de lliurament dels premis. Si transcorregut aquest termini, les autores no han recollit les seves obres, aquestes seran destruïdes.

6. DISPOSICIONS ADDICIONALS

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.

Qualsevol incidència no prevista la resoldrà el jurat.

Es recomana registrar l’obra al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, segons el RDL 1/1996, de 12 d’abril.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte