El 31% de les llistes electorals per a les municipals estan encapçalades per dones

L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat publiquen l’avanç de l’Informe sobre l’Accés de les dones a la vida política local. En aquest informe, que es publicarà el proper mes de juliol, s’analitza la presència de les dones a les llistes electorals presentades al Baix Llobregat.

Al Baix Llobregat, el 31% de les llistes electorals estan encapçalades per dones. L’any 2015, aquest percentatge va ser del 26%, per tant, s’observa un increment de 5 punts.

Si ens centrem en les 4.572 persones que formen part de les 242 candidatures al Baix Llobregat, 2.210 són dones, el que suposa el 48,3% del total. Aquí també s’observa un lleuger increment de 2 punts respecte de les darreres eleccions, i de 4 punts si prenem com a referència les de 2007, les primeres eleccions amb la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes en vigor, que va establir una composició equilibrada de les llistes electorals (disposició addicional primera), segons la qual les persones d’un sexe no poden superar el 60% de la llista. Per a garantir una composició equilibrada la llei va establir una proporció de com a mínim el 40% d’un dels sexes en cada tram de cinc de les llistes electorals, quedant exempts els municipis de menys de 3.000 habitants.

Les llistes electorals presentades a les eleccions locals 2019 al Baix Llobregat, reflecteixen un compliment estricte de la Llei. Els llocs amb major presència de dones són respectivament el 4 (59.1%), 10 (58%) i 8 (56%).

Per últim, destaca que, per primera vegada, el percentatge de llistes encapçalades per dones és superior en els municipis petits (menors de 20.000 habitants) que en els grans (34% i 28% respectivament). Tot i que el percentatge de candidatures encapçalades per dones creix en els 2 tipus de municipis, aquest creixement és més significatiu en els municipis petits, amb un increment d’11,5 punts.

 

 

Document/s adjunt/s: 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte