Com complimentar-la

Guia en pdf  "Com complimentar la sol.licitud"

Guía en pdf  "Como cumplimentar la solicitud"

Preguntes freqüents

El termini de presentació de sol·licituds, és del 15 de maig al 29 de maig de 2024  de manera telemàtica des de la pàgina web www.elbaixllobregat.cat.

 
Estar matriculat/da o pre-matriculat/da en un centre educatiu de la Comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics i 
cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador escolar.
No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar.
No superar el llindar econòmic establert en la convocatòria.
No estar en acolliment residencial (CRAE).
 
 
No, a la mateixa sol·licitud s'han d'indicar tots els fills/es pels quals demana l’ajut de menjador.
 

Pot tramitar-la des d’un mòbil, un ordinador o una tauleta.  Hi ha  a la seva disposició una guia detallada en la pàgina web del Consell Comarcal, www.elbaixllobregat.cat.

Un cop emplenada i revisada la sol·licitud, envieu la sol·licitud i automàticament quedarà registrada, però el tràmit no està finalitzat encara. Rebràs un missatge en el teu correu electrònic amb una còpia de la sol·licitud que has presentat. Obriu el correu i cliqueu en la pantalla on indica, accedir al document.
En el número de mòbil que heu indicat amb anterioritat rebreu un missatge de text amb un codi (pot trigar un minut).
Introduïu aquest codi en el correu i apareixerà una pantalla per signar.

En cas de divorci o separació legal dels progenitors/es, no es considerarà membre computable aquell progenitor/a que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el/la nou/va cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar si conviuen en el mateix domicili.

Si s'està en tràmit de separació, serà necessari acreditar la situació amb un document com les mesures provisionals prèvies a la demanda de divorci, conveni de separació o acta de mediació.

No indicar correctament algun membre de la unitat familiar a la sol·licitud.
No indicar la pensió d’aliments ni adjuntar el conveni regulador en cas de separació.
Indicar incorrectament el número d’IDALU. (identificador de l'alumne/a).
No adjuntar la documentació requerida en cas de sol·licitud nova, o canvi de situació.

Quan es realitzi la renovació de la sol·licitud 2024-2025 , no caldrà tornar a adjuntar la documentació de DNI, NIE, conveni de separació, volant de convivència col·lectiu...., si ja es va presentar correctament en la convocatòria anterior 2023-2024 i no ha variat la seva situació familiar, ja que s'entendrà vàlida i vigent.

En la resta de casos serà necessari adjuntar la documentació requerida a la sol·licitud.

En el cas que només sol·liciti l’ajut un/a dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant amb la unitat familiar amb la qual convisqui i en cas d’atorgament només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador o sentència de separació.

En el cas que el sol·licitin els dos progenitors/es, es consideraran membres de la unitat familiar els dos progenitors/es, encara que no convisquin, i els fills/es comuns d'aquests.

A principis de setembre es podrà consultar la informació mitjançant: els centres educatius, el cercador d'ajuts de la pàgina web www.elbaixllobregat.cat, i en el tauler electrònic del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

  • Al web del Consell Comarcal del Baix Llobregat;www.elbaixllobregat.cat  disposarà de tota la informació.
  • Al telèfon 93 685 24 00 de dilluns a divendres 9:00  a 13:00 hores.
  • En el teu centre escolar.
  • En el teu ajuntament

PDF- Preguntes freqüents.

PDF- Preguntas frecuentes.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte